Praktiserende læger skal være bedre til it-sikkerhed
  • PLO
15. februar 2018

I visse klinikker kan it-sikkerheden forbedres, viser en stikprøveundersøgelse foretaget af konsulentvirksomheden Ezenta. PLO vil i den kommende tid have et øget fokus på it-og datasikkerhed.

Både systemhuse og praktiserende læger har et ansvar for, at der bliver passet godt på patienternes og medarbejderes data i klinikkerne. 

Derfor vil PLO – Praktiserende Lægers Organisation i løbet af foråret 2018 søsætte en kampagne målrettet lægerne i almen praksis, så alle læger kan få mulighed for blive opdateret på de nyeste krav til it- og datasikkerhed, inden EU’s nye persondataforordning træder i kraft 25. maj. 

Som en del af forarbejdet til kampagnen har PLO sammen med Sundheds-og Ældreministeriet fået udarbejdet en analyse foretaget af konsulentfirmaet Ezenta. 

Undersøgelsen afdækker sikkerheden hos de otte systemhuse, der leverer lægesystemer til PLO’s medlemmer. Derudover er der foretaget en stikprøve af sikkerheden i fire lægehuse. Undersøgelsen er dermed ikke repræsentativ.

Analysen viser, at de fire medvirkende lægehuse med få greb kan øge niveauet af sikkerhed. Heriblandt ved eksempelvis jævnligt at udskifte passwords og opdatere software samt at undgå at bruge arbejdscomputere til private mails og sociale medier, da det kan øge risikoen for angreb fra it-kriminelle. 

Læs hele analysen:
Sikkerhedsanalyse af 8 it-leverandører til almen praksis, januar 2018