Positivt at der nu uddannes markant flere praktiserende læger
  • PLO
04. september 2019

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at der oprettes 350 hoveduddannelsesforløb i almen medicin i 2020. Det er et markant løft på næsten 100 i forhold til 2018, og det glæder Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

”PLO har gennem adskillige år peget på, der akut var behov for at uddanne væsentligt flere speciallæger i almen medicin, så alle danskere på sigt igen kan få deres egen læge. Med den stigning, der nu er aftalt – oveni stigningen, som den tidligere regering fik gennemført – kommer vi op på et niveau, som vi med tiden kommer til at mærke, og det er meget positivt,” siger PLO’s formand Christian Freitag.

”Det glæder mig selvfølgelig, at stigningen i antallet af hoveduddannelsesstillinger er skrevet ind i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Det må give en sikkerhed for, at ambitionerne rent faktisk bliver ført ud i livet. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været ved at miste tålmodigheden,” siger Christian Freitag.

Han understreger, at det for PLO er helt afgørende, at stigningen i antallet af uddannelsesforløb i almen medicin videreføres også i årene efter 2020: ”Der skal vedtages en ny dimensioneringsplan med virkning fra 2021 og nogle år frem. Her bør niveauet på 350 årlige hoveduddannelsesforløb i almen medicin, som minimum, blive videreført. Ellers får vi ikke bugt med den alvorlige mangel på praktiserende læger, som nu har fulgt os i mange år,” siger Christian Freitag.

Han understreger, at der også er brug for at øge antallet af introduktionsstillinger i almen medicin udover, hvad der automatisk følger med det stigende antal hoveduddannelsesstillinger.

”Det helt afgørende spørgsmål er egentlig: Hvor mange praktiserende læger skal vi være i Danmark om seks og ti år? Hvis vi har en fælles plan for det, så er det langt lettere at arbejde hen imod det. Så kan vi lave en uddannelsesplan, der gælder ikke bare to, men 6-8 år, og så kan vi se en ende på problemerne,” slutter Christian Freitag.

Hoveduddannelsesforløb i almen medicin

Figuren viser antallet af dimensionerede hoveduddannelsesforløb i almen medicin siden 2011. Tallene for 2020 og 2021 er baseret på PLO's fortolkning af den netop offentliggjorte økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Tallet for 2021 forudsætter, at der i den næste dimensioneringsplan uddannes samme antal speciallæger i almen medicin som i 2020.