Politikerne kan gøre mere for sundheden, end jeg kan som praktiserende læge
  • PLO
11. januar 2019

Midt i den politiske fægtekamp om en kommende sundhedsreform kom der nogle tal fra Sundhedsstyrelsen - man kunne også kalde det fakta: Antallet af rygere stiger igen. Det er ikke kun en kedelig overskrift. Det bliver endnu værre, når vi dykker ned i tallene. Det skriver formand for PLO Christian Freitag i et debatindlæg i dag i Jyllands-Posten. 

Af formand for PLO Christian Freitag 

Som praktiserende læge sidder jeg hver eneste dag foran mennesker, der begyndte at ryge som unge, og som ikke har kunnet stoppe igen. Og hvis du skulle have glemt det: De går dårligere, deres smags- og lugtesans er dårligere, deres hud er dårligere, deres sexliv er dårligere, deres vejrtrækning er dårligere, og de tænker sågar dårligere.

En stor del af dem udvikler cancer, får rygerlunger (KOL), hjerte-kar sygdomme eller andre alvorlige sygdomme i en alt for ung alder, og hvis det ikke er nok: Mange af dem vil lide en rædselsfuld død mange år før tid – alene på grund af tobakken.

Det vil koste skatteborgerne mange penge i mange år, inden de lider denne smertefulde død. Det vil i øvrigt koste langt flere penge, end nogen politiker kunne drømme om at putte i sundhedsvæsnet i forbindelse med en sundhedsreform.

Det værste af det hele er, at selvom vi postede milliarder ekstra i sundhedsvæsnet, så ville vi ikke kunne gøre særlig meget for disse unge mennesker, når de først er begyndt at ryge. Jeg kan give borgeren med KOL lidt medicin, der måske kan lindre en anelse, opfordre til rygestop og tilbyde lidt fysisk træning.

Men uanset om de gør alt, hvad jeg siger – og det gør de meget sjældent – så vil disse patienter uvægerligt lide, hvad der bedst kan beskrives som en årelang kvælningsdød. En KOL-patient har til sidst kun lungekapacitet svarende til at trække vejret gennem et sugerør – prøv det.

Derfor er denne nyhed en katastrofe for os alle sammen – især fordi det er de unge rygere, der bliver flere af. Nu troede vi ellers, at kurven var vendt. 

I aldersgruppen 20-29 -årige i 2017 12,8 % som erklærede sig som “daglige rygere” og 8,4 % som definerede sig selv som “storrygere”. De tilsvarende tal i 2018 var steget til 14,2 % og 9,9 %. Det svarer til, at ca. 24.000 flere unge i 2018 end i året før er blevet enten daglige rygere eller storrygere. 

Folketinget har besluttet, at vi praktiserende læger skal gøre mere for at opdage KOL i tide. Man har afsat penge til, at flere danskere skal have målt deres lungefunktion, så sygdommen opdages tidligere.

Problemet med dette er, at vi læger ikke kan helbrede denne lidelsesfulde sygdom. Den er uhelbredelig. Og den symptomlindrende medicin virker kun i meget begrænset omfang.

Vi ved, at årsagen til KOL, og i høj grad også de andre store folkesygdomme som cancer og hjerte-kar-sygdomme, først og fremmest er årelang rygning. 

Vi ved, at den mest effektive metode til at få folk til at lade være med at begynde at ryge – og få unge til at holde op med at ryge – er at forøge tobaksafgiften mærkbart. 

Vi ved, at det for samfundet er en end dog meget god “forretning” at øge tobaksafgifterne. Også selv om grænsehandlen øges.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har d. 23. oktober 2018 redegjort overfor Folketinget , at forøgede tobaksafgifter, svarende til at en pakke cigaretter stiger fra 40 til 60 kroner (50 %), vil betyde 20 % færre rygere generelt. Og at der vil komme et fald på 75 % i antallet af unge rygere!

Skatteminister Karsten Lauritzen har d. 20. juni 2018 redegjort overfor Folketinget , at forøgede tobaksafgifter på 75 % vil betyde et samlet merprovenu for statskassen på 300 mio. årligt.

Vel at mærke kun effekterne i forhold til forbrug, grænsehandel og arbejdsudbud. Besparelserne i sundhedsvæsenet pga. færre syge er end ikke medregnet.

Og her er det, at jeg som praktiserende læge ikke kan følge med mere: Ved at hæve tobaksafgifterne så priserne stiger med 50 %, vil der komme 75 % færre unge rygere. Og statskassen vil tjene et 3 cifret millionbeløb (mindst). 

Hvad venter I på, kære folketingspolitikere? I kan gøre langt mere for sundheden, end jeg kan som læge. Kom nu i gang – få det gjort INDEN folketingsvalget – det vil give respekt, og det vil hjælpe hundrede tusindvis af unge danskere for resten af deres liv – Det vil være sundhedspolitik, der rykker. 


Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten d. 11. januar 2019