Politikere besøger almen praksis
  • PLO
03. juni 2019

Sundhed og ikke mindst det nære sundhedsvæsen er blandt folketingsvalgets vigtigste temaer. Og det fylder meget hos vælgerne. Derfor har PLO’s sekretariat tilbudt alle partiernes folketingskandidater et besøg i almen praksis for at få et indblik i hverdagen hos de praktiserende læger og blandt personalet. Rigtig mange af PLO’s medlemmer har valgt at slå dørene op og har budt kandidater velkomne.

Omkring 35 folketingskandidater har været i kontakt med PLO's sekretariat med henblik på at aftale besøg hos en praktiserende læge.

Derudover er en del andre  kandidater, der har taget direkte kontakt til en lokal praktiserende læge og aftalt et besøg. 

Politikere besøger almen praksis
Foto: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) besøgte tidligere på året en praksis i Slagelse.