PLO's repræsentantskabsmøde: Formandens mundtlige beretning
  • PLO
21. november 2020

I sin mundtlige beretning på PLO's repræsentantskabsmøde lørdag den 21. november kom konstitueret formand Jørgen Skadborg blandt andet ind på praktiserende lægers rolle i forhold til en kommende COVID-19 vaccine, initiativer til bekæmpelse af lægemangel i almen praksis, truslen fra de såkaldte stråmandsklinikker og behovet for en styrkelse af PLO's kommunale organisation. Jørgen Skadborg talte også om, hvordan det har været med kort varsel at blive kastet ud i arbejdet som konstitueret formand.