PLO's repræsentantskabsmøde: Formandens mundtlige beretning
  • PLO
23. november 2019

I sin mundtlige beretning på PLO's repræsentantskabsmøde lørdag den 23. november kom formand Christian Freitag blandt andet ind på lægevagten, behovet for øget kapacitet i almen praksis og for at gøre det mere attraktivt at være praktiserende læge samt de kommende forhandlinger om en ny overenskomst for almen praksis.