PLO's repræsentantskabsmøde: Formandens mundtlige beretning
  • PLO
06. april 2019

I sin mundtlige beretning talte PLO's formand Christian Freitag blandt andet om samarbejdet mellem de praktiserende læger og de fem regioner og om diskussionerne om en sundhedsreform. Han kom også ind på, hvordan PLO kan arbejde med at hjælpe sine medlemmer med deres virksomhedsdrift.