PLO vil sætte lægemangel og almen praksis på dagsordenen i valgkampen
  • PLO
15. maj 2019

Partiernes syn på, hvad der skal gøres ved lægemanglen, og hvordan almen praksis og det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig, bør spille en vigtig rolle i folketingsvalgkampen. Derfor har PLO udarbejdet et faktaark, som er sendt til samtlige folketingskandidater for de ni partier, der i dag er repræsenteret i Folketinget.

PLO har samtidig inviteret folketingskandidaterne til at komme på besøg hos en praktiserende læge, evt. i deres opstillingskreds. Adskillige har allerede taget imod tilbuddet.

PLO’s faktaark forklarer lidt om, hvordan de praktiserende læger i Danmark helt grundlæggende er organiseret. Og det indeholder nogle tal for den lægemangel, der allerede i dag er et problem, og som i de kommende år ser ud til at vokse sig større.

Baggrunden for initiativet er, at det yderst velfungerende familielægesystem i Danmark er under pres i disse år. Fordi der mangler praktiserende læger.

To tredjedele af lægerne har i dag lukket for tilgang af patienter. Omkring 127.000 danskere betjenes af en regions- eller udbudsklinik. Og tallet er voksende.

PLO håber, at dette problem – og hvad partierne vil gøre for at løse det – bliver et tema i valgkampen frem mod folketingsvalget den 5. juni.

Du kan se PLO’s faktaark her