PLO: Sundhedsreform hjælper radikalt på lægemanglen, men strukturen kan spænde ben for hele idéen med reformen
  • PLO
24. januar 2019

Udspillet til en sundhedsreform vil på sigt øge antallet af praktiserende læger betydeligt, blandt andet med flere uddannelses- og introduktionsstillinger. Det er meget væsentligt og kan være med til at sikre lægedækningen for alle danskere på langt sigt, mener PLO. Men der er også uklarheder i forhold til strukturændringerne, som kan blive en bremse for en ellers helt rigtig retning for sundhedsvæsenet.   

Den første store reform af det nære sundhedsvæsen – nogensinde
 ”Regeringens udspil med mange ekstra uddannelses- og introduktionsstillinger i almen medicin kan på lang sigt være det, der kan sikre kapaciteten i almen praksis. Det er lige præcis det, der skal til, hvis patienterne også i fremtiden skal have deres egen læge. Denne del af udspillet kan jeg ikke rose kraftigt nok,” siger formand for PLO Christian Freitag.

”Vi foreslår dog, at man også lader specialet almen medicin fylde mere på medicinstudiet, og at man introducerer det tidligere, så de unge får kendskab til almen medicin, inden de træffer en beslutning om deres fremtid. Fx mener vi, at alle medicinstuderende bør komme i mindst fire ugers praktikophold i almen praksis i løbet af studiet,” siger Christian Freitag.

”Vi kommer heller ikke uden om, at der på den korte bane skal iværksættes tiltag i forhold til at tiltrække de yngre læger og fastholde de ældre læger. Man har jo seniorordninger andre steder på det danske arbejdsmarked. Det vil være en enorm hjælp til at undgå lægemangel, hvis vi kan få de erfarne læger til at blive lidt længere. Her foreslår vi blandt andet aflastning og hjælp til nye opgaver til de ældste læger,” siger Christian Freitag.

Bekymring for struktur og fysiske rammer
Tanken om 21 sundhedsfællesskaber samlet omkring akutsygehusene, der skal binde det nære sundhedsvæsen bedre sammen, giver helt logisk god mening, vurderer PLO.

”Det bør kunne øge samarbejdet og sammenhængen mellem kommuner, praktiserende læger og sygehuse. Den store udfordring bliver detaljerne i den foreslåede struktur. Vi frygter, at den foreslåede struktur kan resultere i endnu flere nyttesløse møder end i dag, fordi alt for mange mennesker skal deltage i møderne. Hver enkelt kommune har vetoret, og kompetencer og budgettet i sundhedsfællesskaberne forekommer uklare. Derfor foreslår vi, at man slanker sundhedsfællesskabernes besætning, både politisk og fagligt,” siger Christian Freitag og fortsætter:

”Vi appellerer til, at man tænker sig godt om. Når først en ny struktur er lagt, er den umådelig svær at lave om. Det er helt afgørende, at strukturen omkring de 21 akutsygehuse kan fungere i praksis, så sundhedsfællesskaberne er handlekraftige – ellers kan man lige så godt lade være med at lave strukturen om.”

PLO er desuden bekymret for, at manglende lokaler kan blive en barriere i forhold til at realisere visionerne i regeringens udspil.

”I forhold til større lokaler er det vigtigt, at de praktiserende læger får adgang til lokalepuljen, ellers kommer det til at tage alt for lang tid, før vi har faciliteterne til at uddanne de ekstra læger og have plads til det ekstra personale, som skal ud i praksis. I dag er det kun kommuner, der kan søge om penge til lokaler. Ganske få praktiserende læger bor til leje i kommunale ejendomme,” siger PLO-formanden.

PLO har en række konkrete forslag til forbedringer af udspillet, de kan ses nedenfor.

***********************************************************************
PLO har følgende forslag til at styrke det nære sundhedsvæsen udover, hvad regeringen lægger op til: 

Lægedækning på langt sigt
•    Almen medicin skal fylde mere på medicinstudiet (undervisning og praktik). Aalborg Universitet har taget initiativer til dette. 
•    Der bør være minimum fire ugers ophold i almen praksis fordelt tidligt, midtvejs og sent i studiet.

Lægedækning på kort sigt
•    Fokus på tiltag, der kan fastholde ældre læger i almen praksis (hjælp, økonomi, aflastning og fritagelse fra/eller hjælp til nye opgaver).
•    Hurtig etablering af ekstra lokaler. Dette bliver en afgørende flaskehals for uddannelsen af flere læger. Eksisterende klinikker bør få adgang til lokalepuljen, fordi klinikken kan handle væsentligt hurtigere end en kommune, og fordi langt de fleste klinikker ikke bor til leje hos kommunen.
•    Bedre rammer for tutorlægerne. Opstartstilskud og honorar. Godt med flere uddannelseslæger hos hver tutorlæge. Tutorlæger skal også kunne have flere intro-læger og hoveduddannelseslæger.
•    Barselsordning til ansatte yngre læger i almen praksis.

Strukturen i det fremtidige sundhedsvæsen
•    Tiltag vedrørende almen praksis, der bør gælde nationalt, bør også aftales nationalt. Plejehjemslægeordning er et godt eksempel. Forhandling centralt, implementering lokalt.
•    Slank sundhedsfællesskabernes bestyrelser, både politisk og fagligt - alle tre parter sidder i lokalet med et mandat fra baglandet.
•    Forhandlinger om priser, mængder og faglighed bør ske nationalt. På nær helt lokale aftaler i de enkelte sundhedsfællesskaber og kommuner. 

Sundhedspolitik 
•    Mere fokus på forebyggelse af sygdom – forhøjelse af tobaksafgiften.