PLO modtager Databeskyttelsesdagens Pris
  • PLO
28. januar 2016

PLO’s formand, Christian Freitag, har torsdag morgen fået tildelt Databeskyttelsesdagens Pris. Det sker som anerkendelse af, at PLO har sat fokus på, at datafangst i almen praksis skal følge gældende lovgivning. Prisen blev overrakt af justitsminister Søren Pind.
 

Det var en stolt PLO-formand, der tog imod prisen:

”Jeg er meget stolt over på vegne af de danske praktiserende læger at modtage denne pris. Jeg ser det som en anerkendelse fra it-branchen og det officielle Danmark af, at dataindsamling på sundhedsområdet skal ske på et lovligt grundlag”.

”Dataindsamling er en vigtig del af den kvalitetsudvikling, vi som læger er afhængige af. Netop derfor er det afgørende, at dataindsamlingen foregår inden for lovens rammer og på en sådan måde, at den ikke truer det grundlæggende tillidsforhold, der skal være mellem læge og patient,” siger Christian Freitag.

Databeskyttelsesdagens Pris uddeles som anerkendelse for initiativer, der gavner det enkelte menneskes databeskyttelse. I juryens begrundelse hedder det:

”PLO ved Christian Freitag anerkendes for at få skabt opmærksomhed om, at grundlaget for at indsamle og behandle borgernes data skal være i orden. Det er helt afgørende for fortsat at kunne indsamle og anvende data til forskning, udvikling og behandling, uden at miste borgernes tillid. Juryen håber, at sagen vil være med til at sikre, at der fremadrettet er bedre styr på, om indsamling og anvendelse af sundhedsdata sker i overensstemmelse med reglerne.”

Om prisen

Databeskyttelsesdagens Pris uddeles hvert år i forbindelse med Databeskyttelsesdagen, som holdes i forbindelse med Europarådets internationale databeskyttelsesdag. Bag prisuddelingen står en jury bestående af repræsentanter for følgende organisationer:

  • Dansk IT
  • IT-Branchen
  • Foreningen Danske IT-Advokater
  • Institut for Menneskerettigheder
  • Den Danske Publicistklub

Om DAMD-sagen

I 2014 blev det afsløret, at data fra alle danske patienter gennem syv år var blevet hentet ud fra de praktiserende lægers computersystemer og samlet i databasen DAMD, uden at det nødvendige lovgrundlag var til stede. 

I 2015 blev de ulovligt indsamlede data slettet efter pres fra bl.a. PLO.  

Aktuelt arbejder PLO for, at der udvikles en helt ny model for dataindsamling i almen praksis. En model, der sikrer, at indsamlingen af data sker på et lovligt grundlag, som ikke kompromitterer patientens krav på fortrolighed og anonymitet.