PLO holder repræsentantskabsmøde 10. april 2021
  • PLO
29. marts 2021

PLO's ordinære repræsentantskabsmøde afholdes virtuelt den 10. april 2021 kl. 10.45-17.30. Du kan her se dagsordenen for mødet og læse formandens skriftlige beretning.