PLO glæder sig over satsning på almen praksis
  • PLO
26. marts 2019

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) glæder sig over, at sundhedsreformen, der i dag er aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti, indeholder en tydelig satsning på almen praksis, blandt andet med oprettelse af 100 ekstra uddannelsesstillinger i almen medicin.

Oprettelsen af 100 ekstra ydernumre til praktiserende læger, 100 nye hoveduddannelsesstillinger og ekstra introstillinger i almen medicin sender et meget tydeligt signal: At man ønsker at gøre det muligt for patienterne i højere grad at blive behandlet i det nære sundhedsvæsen og også i fremtiden at have sin egen læge.”

Det kan jeg kun glæde mig over, og specielt glæder det mig, at denne del af reformen også bakkes op af Socialdemokratiet og derfor ser ud til at blive gennemført, uanset hvordan det går ved det kommende folketingsvalg,” siger PLO’s formand Christian Freitag.

Han glæder sig over, at reformen indeholder forskellige initiativer, der afhjælper lægemanglen i almen praksis også på kort sigt. Man vil blandt andet se på, om flere læger, der endnu ikke er speciallæger, skal kunne ansættes i almen praksis i vikariater på op til seks måneder mod de nuværende to måneder. Og man vil gøre det muligt for den enkelte tutorlæge at have flere uddannelseslæger tilknyttet ad gangen.

Dertil kommer, at man vil udvikle initiativer, der skal understøtte, at praktiserende læger, der nærmer sig pensionsalderen, får incitamenter til at fortsætte lidt længere.

Det er vigtigt at uddanne flere speciallæger i almen medicin. Men det er også vigtigt med initiativer, der virker på den korte bane, og jeg er glad for, at det er kommet med i reformen,” siger Christian Freitag.

Det er positivt, at der i reformen afsættes penge til en pulje til nye og større lokaler til det nære sundhedsvæsen, ligesom man i en årrække har investeret i supersygehuse. Men det er uheldigt, at det alene er regioner og kommuner, der kan få del i disse midler”.

Det er de færreste praktiserende læger, der bor til leje hos kommunen eller regionen, så puljen kommer ikke i sin nuværende form til at hjælpe med at udvide kapaciteten i almen praksis. Jeg forstår ikke dette politiske fravalg af almen praksis,” siger PLO-formanden.

Han bakker op om tanken om at oprette 21 sundhedsfællesskaber omkring akutsygehusene som et middel til at opnå større sammenhæng på tværs af sektorer for patienterne. Men han er kritisk over for den model, der er aftalt i sundhedsreformen.

Det giver rigtig god mening at formalisere samarbejdet mellem sygehus, kommuner og almen praksis og at gøre det i hele landet. Det er dog uheldigt, at regeringen lægger op til så store og komplicerede politiske konstruktioner for de 21 sundhedsfællesskaber. Jeg frygter, at det vil gå ud over beslutningskraften”.

Vi har brug for nogle mindre og mere sundhedsfagligt baserede samarbejdsfora, hvor dagligdagens problemer på tværs af sygehus, kommune og egen læge bliver håndteret af dem, der sidder med problemerne til hverdag,” siger Christian Freitag.

Det er kommet til at indgå i reformen, at patienter fremover kan gå direkte til fysioterapeut, og opnå tilskud fra sygesikringen, uden først at få en henvisning fra egen læge.

Vi kommer ikke uden om, at det udfordrer den danske model, hvor egen læge er indgangen til det samlede sundhedsvæsen, og det synes vi, man skal tænke grundigt over”.

Vi kan godt se, at der også kan være fordele i form af at aflaste de praktiserende læger for nogle konsultationer, der i nogle tilfælde forsinker patientens behandling. Men i PLO vil vi klart foretrække, at vi gør os nogle erfaringer i et geografisk område i en periode, som så kan evalueres. I den forbindelse synes vi, at det ville være oplagt at koble dette til den forsøgsordning, som vi ved er på vej i Region Hovedstaden, inden man udbreder en så stor ændring til hele landet,” siger Christian Freitag.

Han glæder sig dog over, at der efter en 3-årig periode lægges op til, at ordningen skal evalueres.