PLO Analyse: Højeste antal praksishandler i ti år
  • PLO
30. januar 2019

Antallet af lægepraksis, der er blevet handlet, var i 2018 det højeste i ti år. Og den gennemsnitlige pris – den såkaldte goodwill – steg for første gang i tre år, men er dog på det næstlaveste niveau i den periode (2001-2018), hvor PLO har opgjort data om goodwill. Det viser en ny opgørelse over praksishandler, som PLO har udarbejdet – den såkaldte goodwill-analyse.
 

Goodwill-analysen viser endvidere, at antallet af nul-handler (det vil sige handler, hvor der ikke er betalt goodwill) er faldet, men dog stadig befinder sig på et højt niveau.

Analysen viser derudover, at der er stor forskel i betalt goodwill på tværs af regionerne. Goodwill er lavest i Region Nordjylland og højest i Region Midtjylland.

Læs hele PLO analysen her. (pdf)