PLO Analyse: Flere patienter og mere personale i solopraksis
  • PLO
04. september 2019

En ny analyse af de forskellige praksisformer i almen praksis viser, at solopraksis i gennemsnit har både flere patienter og mere personale pr. læge, end de praksis hvor lægerne er sammen om personale og økonomi (kompagniskabspraksis). 

En solopraksis er en praksis, der drives af én læge eller ét alment lægeselskab uden fællesskab med andre læger om patienter og økonomi. En kompagniskabspraksis er en praksis, der drives af to eller flere læger og/eller almene lægeselskaber, der har fælles patientkreds, økonomi, lokaler og personale.

PLO Analysen viser, at solopraksis har 1.753 patienter pr. læge, mens kompagniskabspraksis har 1.614 patienter pr. læge. Samtidig har de praktiserende læger i solopraksis i gennemsnit mere personale ansat pr. læge.

Karakteristika ved praksistype

Der er således ingen modsætning mellem solopraksis og det, at lægen uddelegerer flere opgaver til fx sygeplejersker – tværtimod vil en reduktion i antallet af solopraksis umiddelbart føre til et fald i antallet af ansatte pr. læge i almen praksis.

 

Læs hele analysen her