PLO Analyse: Ekstraudgifter på 30 mio. kr. til regions- og udbudsklinikker
  • PLO
19. august 2019

Regionsklinikker er en væsentlig dyrere løsning end klinikker, der drives ud fra regionernes overenskomst med PLO – og også en dyrere løsning end private udbudsklinikker.  Udgiften pr. patient er 57 pct. højere i regionsklinikker  og 12 pct. højere i udbudsklinikker end i lægeklinikker, der drives efter overenskomsten med PLO. 

Det kan blive en dyr forretning for samfundet, hvis en stigende andel af danskerne fremover skal have primær lægehjælp fra en regionsklinik eller en udbudsklinik i stedet for at have deres egen praktiserende læge.

En ny PLO Analyse viser, at regionernes udgifter til regionsklinikker i 2018 var 57 pct. højere pr. patient end udgifterne til almindelige praktiserende læger, der agerer inden for rammerne af overenskomsten med PLO. Regionernes udgifter pr. patient til udbudsklinikker var12 pct. højere end udgifterne til almindelige praktiserende læger.

I alt kan samfundets merudgifter til regions- og udbudsklinikker opgøres til 29,5 mio. kroner.

Fra 2011 til 2019 er antallet af patienter, der er tilmeldt i enten udbuds- eller regionsklinikker, vokset eksplosivt fra ca. 1.500 patienter i 2011 til næsten 120.000 patienter i begyndelsen af 2019.

Se hele den nye PLO Analyse her.