PLO advarer mod lovindgreb i de praktiserende lægers overenskomst
  • PLO
28. april 2017

”Det er stærkt problematisk, hvis Folketinget vælger at lovgive om detaljer i en eksisterende aftale mellem myndighederne og de praktiserende læger og dermed forsøge at presse den ene part i et forhandlingsforløb”. Det siger formanden for PLO, Christian Freitag, i en kommentar til, at sundhedsministeren har meddelt, at hun vil søge tilslutning i Folketinget til en lov, som dikterer et nyt økonomiprotokollat for almen praksis fra 1. september 2017.   
 

”Jeg anerkender klart ministerens tanker om, at en time out i nogle tilfælde kan gavne fastlåste forhandlinger, men et lovindgreb vil ensidigt ramme de praktiserende lægers forhandlingssituation, og det er ikke fair".

"Den nuværende overenskomst er ikke opsagt af nogen af parterne, så der vil være tale om et indgreb i en aftale, der er indgået mellem to parter, og som fortsat er gældende,” siger Christian Freitag, der henviser til, at regionerne og PLO i 2014 netop aftalte et økonomiprotokollat, der var midlertidigt.

”Jeg anerkender, at myndighederne har behov for budgetsikkerhed. Men vi har tilbudt regionerne et nyt midlertidigt økonomiloft, der gælder, så længe vi forhandler. Vi er stadig klar til at lave en aftale om dette. Vi vil opfordre til, at vi løser dette problem ved en aftale og ikke en lov,” slutter PLO’s formand. 

Fakta:
Økonomiprotokollatet er et loft over den samlede omsætning i almen praksis. Hvis det overskrides, bliver de praktiserende læger modregnet med et tilsvarende beløb. I praksis betyder det, at hvis lægerne behandler for mange patienter, så skal en del af økonomien tilbagebetales.