PLO advarer mod friere adgang til at drive regionsklinikker
  • PLO
08. februar 2017

Det vil få alvorlige negative konsekvenser for den danske primærsektor, hvis man udvider regionernes adgang til at drive regionsklinikker. Det skriver Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i et åbent brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Baggrunden er, at der i disse dage forhandles mellem regeringen og Folketingets partier om, hvordan man kan komme problemerne med lægedækningen til livs. Et af de centrale temaer er, om sundhedsloven skal ændres, så regionerne får friere rammer til at drive regionale lægeklinikker. 

Men det er en dårlig idé, som vil skade den danske primærsektor, både fagligt og økonomisk, understreger formanden for de praktiserende læger, Christian Freitag, i sit brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Her advarer han blandt andet om, at flere regionsklinikker vil virke ”kannibaliserende” på almen praksis.

”Grundlæggende får vi jo ikke flere praktiserende læger ved, at flere læger lader sig ansætte i en regions- eller udbudsklinik. Men vi trækker læger væk fra de almindelige lægeklinikker,” siger Christian Freitag.

Han frygter, at løndannelsen inden for almen praksis vil blive skævvredet, hvis regions- og udbudsklinikker vinder yderligere udbredelse:

”Vi ved, at regions- og udbudsklinikker, gennem regional finansiering, kan tilbyde endog meget høje lønninger. Vi har set eksempler på, at en regionsklinik tilbyder 100.000 kroner om måneden + pension for 30 timers arbejde. Det er stærkt konkurrenceforvridende, og det løser jo ikke problemerne med lægedækning,” understreger Christian Freitag.

Han peger på, at regionerne med ændringen af sundhedsloven i 2013 allerede har fået styrket deres muligheder for at sikre forsyningspligten i de lægedækningstruede områder.

I stedet for yderligere lovændringer efterlyser PLO, at der uddannes flere speciallæger i almen medicin, og at der investeres i vækst og udvikling inden for almen praksis, så flere læger får lyst til at arbejde i denne del af sundhedsvæsenet.

Åbent brev til Folkteingets Sundheds- og Ældreudvalg (pdf)