Patienter og læger i fælles opråb: Lav et vidensråd om alternativ behandling
  • Lægeforeningen
25. november 2019

Mere end halvdelen af den danske befolkning har prøvet alternativ behandling, men mangler vigtige informationer om behandlingernes effekt og bivirkninger. Lægeforeningen og Danske Patienter opfordrer sundhedsministeren til at oprette et statsligt vidensråd om alternativ behandling.

Rigtigt mange danskere forsøger at lindre konsekvenserne af kronisk eller alvorlig sygdom med alternative behandlingsformer, men det er fuldstændigt uoverskueligt for dem at finde ud af, hvad der virker og ikke virker. Derfor opfordrer Lægeforeningen og Danske Patienter sundhedsminister Magnus Heunicke til at oprette et statsligt vidensråd om alternativ behandling.

  • Det er vigtigt, at vi får et vidensråd om alternativ behandling, der på et videnskabeligt grundlag kan skille fup fra fakta. Det handler om at beskytte patienters sundhed og om at sikre, at patienter, læger og andre sundhedspersoner har adgang til viden baseret på den seneste forskning. For vi ved, at mange patienter gerne vil tale om alternativ behandling med deres læge, og læger skal selvfølgelig tage den dialog med patienten. Der vil et vidensråd være en stor hjælp, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Uden et vidensråd er patienterne efterladt i en svær situation. Mange ender med selv at eksperimentere eller google sig frem til råd på nettet.

  • Vi har brug for viden på det her område. Alternativ behandling gavner rigtigt mange patienter, som bruger det som supplement til behandling i sundhedsvæsenet, men det kan være svært at hitte rede i, hvad der virker. Derfor søger de vejledning hos læger og i patientforeningerne, for de vil gerne afprøve alternative behandlingsformer på en sikker og god måde, siger vicedirektør Annette Wandel fra Danske Patienter.

Danske Patienter og Lægeforeningen foreslår, at skal rådet samle, vurdere og formidle information om forskellige behandlingsformer, så læger og patienter har en samlet indgang til relevant viden.

Desuden skal et vidensråd om alternativ behandling kunne afsætte midler til forskning i alternativ behandling og mulige effekter og risici ved behandlinger.

Derudover skal vidensrådet rådgive myndigheder, politikere og patienter om alternativ behandling og af egen drift gå ud med sundhedsfagligt funderet viden om alternativ behandling.

I Norge har man vist vejen ved at etablere NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. NAFKAM blev fra begyndelsen støttet med et beløb svarende til 9,5 mio. kr. og har styrket vidensgrundlaget og folkeoplysningen om alternativ behandling i Norge.