På arbejde mellem jul og nytår
  • Yngre Læger
30. november 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

”Hvordan er det med juleaften og nytårsaften. Er det normale arbejdsdage? Og hvordan skal helligdagene mellem jul og nytår honoreres?”

Svar
I henhold til Yngre Lægers overenskomst er både juleaften og nytårsaften almindelige arbejdsdage. Der kan dog være lokale aftaler eller kutymer, hvor det er aftalt, at dagene er helt eller delvist fridage.

Når en helligdag falder på en hverdag - en såkaldt søgnehelligdag - nedsættes normtimetallet med 7,4 time pr. søgnehelligdag. Det betyder, at du enten skal arbejde 7,4 time mindre i normperioden, eller de 7,4 timer skal honoreres som overarbejde ved normperiodens afslutning. Hvis du er deltidsansat, reduceres timerne tilsvarende. Læs mere om helligdage.