På arbejde i påsken
  • Yngre Læger
08. april 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

 "Nu er det jo snart påske. Jeg skal på arbejde skærtorsdag og langfredag. Får jeg noget ekstra for det, eller er det bare ærgerligt?"

Svar
Nej, det er ikke bare ærgerligt, du får ekstra honorering/ekstra fridag, når du arbejder på en søgnehelligdag. En søgnehelligdag er en helligdag, der ligger på en hverdag. Når der er en søgnehelligdag, kan man enten nedsætte normtimetallet med 7,4 timer pr. søgnehelligdag, eller man kan indregne søgnehelligdagen med 7,4 timer i timeregnskabet – udover de timer, du rent faktisk arbejder. Se § 18 stk. 2 i overenskomsten.

Du vil normalt få en anden fridag i stedet for den helligdag, hvor du arbejder, men sker det ikke, vil timerne komme ud som overarbejde ved normperiodens afslutning. Dvs, at du enten får en ekstra fridag, eller du får timerne ud som overarbejde ved normperiodens afslutning.

Du vil også få ulempegodtgørelse, som er på 60,12 kr. pr. time for timerne i tidsrummet 8 – 20 og på 100,72 kr. i timen for timerne i tidsrummet 20 – 08.