Overlægerne: To-procent kravet stjæler tid fra patienter og udvikling
  • Overlægeforeningen
07. juni 2017

Det omdiskuterede krav om to procent produktivitetsforbedring betyder, at det er sværere at give den optimale behandling til patienterne. Det siger overlægerne i en ny undersøgelse. Overlægeforeningen ærgrer sig derfor over, at kravet ikke er blevet fjernet i den nye økonomiaftale mellem regeringen og regionerne.

Kravet om at levere en produktivitetsstigning på to procent hvert år gør det vanskeligere at give den optimale behandling til patienterne. Det siger 8 ud af 10 overlæger i en ny undersøgelse fra Overlægeforeningens medlemspanel. Det ærgrer derfor Overlægeforeningen, at kravet ikke er blevet fjernet i den aftale, regeringen og regionerne netop har indgået.

”Der er ingen, der har noget imod, at arbejdsgangen på hospitalerne skal være så effektiv som mulig. Men vi er de sidste mange år blevet mødt med et krav om, at vi hvert eneste år skal være to procent mere effektive, og det hænger ikke sammen i praksis,” siger næstformand i Overlægeforeningen Lisbeth Lintz.

86 procent af overlægerne peger i undersøgelsen på, at kravet om to procent produktivitetsstigning har medført, at de er blevet pålagt at levere flere behandlinger uden at få tilført ekstra ressourcer. Samtidig har to-procent-kravet ifølge 8 ud af 10 overlæger øget den daglige arbejdsmængde og gjort det sværere at give en optimal behandling af patienten, ligesom der er blevet mindre tid til forskning og udvikling.

”Derfor er det stærkt bekymrende og ærgerligt, at regeringen har fastholdt produktivitetskravet i den økonomiaftale, som netop er indgået med regionerne. Vi kan ikke blive ved med at fokusere på at øge antallet af behandlinger og samtidig sige, at det er patientens behov, der skal i centrum. Vi hører igen og igen fra overlæger i hele landet – og nu også i denne undersøgelse - at kravet om øget aktivitet spænder ben for at give patienterne højere kvalitet i handlingen,” siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

”Vi har nået grænsen for, hvor meget smartere og mere effektivt, man kan arbejde på hospitalerne. Man kan jo ikke blive ved med at effektivisere operationer, undersøgelser og samtaler med meget syge patienter til evig tid.”

Mindre end én procent af overlægerne siger i undersøgelsen, at sygehusenes økonomi fremover bør styres som i dag med et fortsat krav om to procents produktivitetsstigning. 6 ud af 10 så hellere en værdibaseret styring, hvor sygehusenes budgetter ikke kun styres efter aktivitet men også på basis af faglige resultater, patientsikkerhed og kvalitet.

”Fokus skal være på kvalitet frem for kvantitet. Kvaliteten i behandling skal være i orden, behandlingen skal leveres til tiden og sygehusene skal kunne dokumentere, at indsatsen virker i form af bedre sundhed og større tilfredshed blandt dem, det hele handler om, nemlig patienterne,” siger Lisbeth Lintz.

Se medlemsundersøgelsen her.pdf

Lisbeth Lintz 09. juni 2017 - 22:19

Kære Helle!

Tak for din kommentar til Overlægeforeningens udmelding om 2%-kravet.
Jeg kan læse af din kommentar, at du ligesom rigtig mange andre overlæger oplever, at 2%-kravet negativt påvirker vores kliniske hverdag med forringelser til følge.

Det er også derfor vi aktivt arbejder for at afskaffe 2%-kravet!

Du skriver, at det ikke er tilstrækkeligt at ytre "bekymring" og det er vi helt enige med dig i.
Derfor har vi op til, under og nu efter indgåelse af årets økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner om næste års budget for regionerne aktivt arbejdet for 2%-kravets afskaffelse via flere initiativer.

Dels har vi sammen med de andre organisationer på sundhedsområdet i Sygehusfællesskabet, som udover Overlægeforeningen består af HK (lægesekretærerne), Sundhedskartellet (jordemødre, sygeplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer m.fl.), Yngre Læger og FOA (SOSU-assistenter, portører m.fl.) kørt en kampagne på de sociale medier under titlen "De Sygeste Historier", hvor vi med udgangspunkt i konkrete sygehistorier har beskrevet, hvordan 2%-kravet giver forringelser for såvel medarbejdere på sygehuse og hospitaler som for vores patienter, dels i fællesskab skrevet kronik til de store landsdækkende aviser.

Så sent som i går fik vi i fællesskab foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, hvor vi igen appelerede til de politiske partiers sundhedsordførere om ved en folketingsbeslutning at afskaffe 2%-kravet på sundhedsområdet.

Vi har gennem længere tid haft adskillige personlige kontakter til de politiske partiers sundhedsordførere mhp at få afskaffet kravet og dermed opnået at emnet flere gange har været diskuteret og været til afstemning i Folketinget, men desværre uden at det endnu har resulteret i kravets afskaffelse, men det er besluttet at styringsmekanismerne på sundhedsområdet skal kulegraves og der lægges op til at kravet efter en stor analyse skal afskaffes ifm økonomiaftalerne om 1 år.

Jeg har personligt på vegne af Overlægeforeningen udtalt mig for flere uger siden på Danmarks Radio for en afskaffelse af 2%-kravet og yderligere i denne uge onsdag morgen på TV2News i deres nyheder kl. 06 og i programmet DR2 Dagen kl. 17 i en interviewflade med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby.
Der er delt mange indslag også via de sociale medier Facebook og Twitter.

Jeg synes, derfor roligt man kan konstatere, at vi har gjort meget mere end blot at ytre bekymring!

Men det betyder ikke at vi er tilfredse eller at vi hviler på laurbærrene, fordi vi nu har gjort noget.
Vi fortsætter naturligvis arbejdet med at få 2%-kravet afskaffet!

I næste uge er der Folkemøde på Bornholm, hvor jeg skal diskutere afskaffelse af 2%-kravet med bl.a. Formand for Danske Regioner Bent Hansen og Minister for offentlig innovation Sophie Løhde - et arrangement Overlægeforeningen er vært for.

Og vi fortsætter også vores arbejde med kontakt til de politiske partiers ledere og sundhedspolitiske ordførere med kravet om afskaffelse af 2%-kravet.
Dels på Folkemødet, dels efterfølgende op til Finanslovsforhandlingerne, så vi kan få kravet afskaffet, for vi mener det, når vi siger at kravet skal afskaffes fordi vi skal fokusere mere på kvaliteten på sygehuse og hospitalerne fremfor den ensidige fokusering på bare mere og mere aktivitet.

Med venlig hilsen

Lisbeth Lintz
Næstformand for Overlægeforeningen

NB! Jeg har sendt dig en venneanmodning på Facebook, så du via min side let kan komme til at se hvad jeg har lagt op på Facebook. Følg også gerne med på Twitter via Overlægeforeningen og/eller min profil, tak.

Helle Lund 09. juni 2017 - 0:08

I producerer ikke nok og iøvrigt skal der skæres ned på lønninger. Og næste år skal i så producere 2% mere!
Hellt almindelige udmeldinger fra en Hospitalsdirektion. Man forundres jo over den omvendte logik. Efterhånden har man dog kun en skuldertrækning til overs for det, for hvad skal man gøre? Hente patienterne ind fra det nærliggende marked til dagens operation, så vi kan tjene det økonomiafdelingen ønsker? Jeg mener, at det er på tide, at vi lever op til vores lægeløfte og råber op med krav om at få 2% kravet fjernet. Jeg mener, at vi som stand skal stå sammen og, at vi som overlæger må gå foran. Om nødvendigt mener jeg, at vi efterhånden er kommet dertil, at vi må tage drastiske midler i brug, hvis det er det, der skal til. Det nytter jo ikke at vi ytrer"bekymring". Regeringen lytter ikke. Men de ved jo også erfaringsmæssigt, at læger siger deres mening, men der følger sjældent handling med.