Overlæger vedtager overenskomst
  • Overlægeforeningen
10. marts 2021

Overlægeforeningens repræsentantskab har med stort flertal godkendt aftalen om ny overenskomst, som for kort tid siden blev indgået med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 78 medlemmer af repræsentantskabet stemte for aftalen, fire stemte imod, og en stemte blankt.

”Jeg er naturligvis glad for, at repræsentantskabet bakker så entydigt op om aftalen, for overenskomsten rummer en lang række afgørende forbedringer for overlægerne. Den bidrager ikke mindst til en markant styrket lægelig ledelse på landets sygehuse og hospitaler,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningens formand pegede i sin mundtlige beretning på, at overenskomsten giver bedre pension og ikke mindst en ny, banebrydende frit valgs-ordning, hvor man selv bestemmer, om en del af pensionen skal spares op eller udbetales som løn. Samtidig er Overlægeforeningen og regionerne enige om at styrke adgangen til efteruddannelse, som har været under pres i flere år.

Overenskomsten er blevet kritiseret af en gruppe afdelingslæger, som er utilfredse med, at der indføres et nyt løntrin for nye overlæger, der er 30.000 kr. under den nuværende startløn. Men Lisbeth Lintz understreger, at ingen går ned i løn:

”Alle er garanteret at stige i løn. Ingen går ned i løn, når de skifter fra afdelingslæge til overlæge. En afdelingslæge stiger 60.000 kr. i løn ved ansættelse som overlæge, og senest efter tre år stiger hun yderligere 30.000 kr. om året. Samtidig giver overenskomsten nye karrieremuligheder, som betyder, at en afdelingslæge kan stige markant i løn sammenlignet med i dag, f.eks. hvis hun som uddannelsesansvarlig bliver ledende overlæge. Vi ser på det hele lægeliv, og når man gør det, så giver vores nye overenskomst et samlet lønløft. Det har været det helt afgørende for os,” siger Lisbeth Lintz.