Overlæger: Ros til ny kvalitetsplan for kommunal sundhed
  • Overlægeforeningen
16. januar 2019

Regeringens sundhedsreform indeholder en ny kvalitetsplan, der skal sætte standarder for faglighed og kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Det er den rigtige vej at gå, mener Overlægeforeningen, der længe har advaret mod alt for svingende kvalitet i kommunernes sundhedstilbud.

”Hvis flere sundhedsopgaver skal flyttes til kommunerne, er det afgørende, at kommunerne ikke som i dag kan gøre som de vil, men er bundet op på fastlagte kliniske retningslinjer. Det har vi pointeret mange gange før, og derfor er jeg glad for at se, at regeringens sundhedsreform også indeholder en ny kvalitetsplan, som skal styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

73 procent af overlægerne på landets sygehuse oplever, at der i dag er forskelle i kommunernes sundhedstilbud. Og 71 procent siger, at der er kommuner, der ikke har de sundhedstilbud, som patienterne har brug for. Det viser en medlemsundersøgelse fra Overlægeforeningen.

”Men det er helt urimeligt for patienterne, at de ikke kan være sikre på at få lokal behandling eller genoptræning uanset hvor i landet, de bor. Derfor er regeringens tanker om en ny kvalitetsplan med minimumsstandarder længe ventet,” siger Lisbeth Lintz.

Hun understreger dog, at det er helt afgørende, at kvalitetsstandarderne ligger på et højt niveau, så ingen kommuner kan nøjes med at tilbyde behandling, der ikke er god nok set med faglige øjne.

”Vi kommer næppe til at se kommuner, der overbyder de nationale standarder. Derfor skal standarderne være af tilstrækkelig kvalitet fra starten. Og så er det helt afgørende, at kommunerne ikke kan snige sig uden om at sikre behandling, der lever op til standarderne, ligesom kommunerne ikke må kunne bruge dårlig økonomi eller mangel på faglige ressourcer som undskyldninger for, at syge borgere ikke behandles forsvarligt. Vi vil jo heller ikke acceptere, hvis et sygehus droppede kræftbehandling med henvisning til økonomien,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningen hilser også regeringens anerkendelse af, at der mangler viden og dokumentation for indsatserne i kommunerne velkommen.

”Hvis kommunerne ønsker at være en del af det sammenhængende sundhedsvæsen, så forpligter det. Så skal vi vide, at kommunerne faktisk leverer varen. Situationen i dag er jo den, at de centrale sundhedsmyndighederne ikke har nogen anelse om, hvilken behandling borgerne får i kommunerne, fordi den aktivitet ikke bliver registreret centralt. Det er der behov for, at sundhedsreformen gør op med,” siger Lisbeth Lintz.