Overlæger: Ret op på 10 års underfinansiering
  • Overlægeforeningen
20. maj 2020

Forhandlingerne om regionernes økonomi i 2021 starter i dag. Der er brug for at tilføre 2 milliarder til sundhedsvæsenet for at rette op på års underfinansiering. Dertil kommer ekstra penge til udgifter til covid-19 og pukkelafvikling, siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz.

Under corona-krisen har sundhedsvæsenet vist sin styrke og sine svagheder. Med høj faglighed har sundhedsvæsenet bragt Danmark godt igennem krisen til nu. Samtidig er det tydeligt, hvor presset sundhedsvæsenet er.

Derfor er der brug for at vise politisk handling og tilføre regionerne ekstra milliarder til sundhedsvæsenet ved de økonomiforhandlinger, der starter i dag.

”Hvis vi tager Covid-19 ud af ligningen, så er der brug for at tilføre to milliarder til drift af et sundhedsvæsen, som har været underfinansieret i ti år, og som står overfor stigende udgifter til ny medicin og behandlingsmetoder samt behandling af flere ældre og kronisk syge. Dertil kommer de mange midler, der er brugt til Covid-19, og de udgifter vi står overfor i forhold til pukkelafvikling”, siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz og fortsætter:

”Covid-19 har gjort det tydeligt, at sundhedsvæsenet er effektiviseret i en grad, hvor det kører på marginalerne. Der er ingen ’buffer’ eller ressourcer, der kan prioriteres, uden at det får omgående og mærkbar konsekvens for andre patienter. Og det kan blive dyrt, sådan som vi har set med manglen på værnemidler og med de mange opgaver, vi har måtte udskyde under corona-krisen”.

Mangel på speciallæger

Hun peger på, at pengene blandt andet skal gå til stigende udgifter til medicin og avancerede behandlinger samt til at sikre den høje faglige standard, vi kender i dag. For eksempel mangler der speciallæger indenfor bl.a. psykiatri, neurologi (nerve-og hjernesygdomme), radiologi (røgten), lungemedicin og geriatri (ældre sygdomme) samt almen medicin. Det har store konsekvenser, siger Lisbeth Lintz:

”Speciallægerne har det lægefaglige ansvar for behandlingen. Derfor går det ud over patienterne, når vi ikke har speciallæger nok i form af aflysninger og lange ventetider. De speciallæger, der er ansat, har svært ved både at nå at give patienterne den bedst mulige behandling, at efteruddanne sig selv og at uddanne yngre kolleger. Og endelig går det ud over samfundet, som ikke får optimalt udbytte af speciallægernes ekspertise i forhold til udvikling af behandlinger og kvalitet”.

Hun anerkender, at regeringen har tilført regionerne 1,5 milliarder kroner ekstra ved sidste års forhandlinger om 2020-økonomien. Men hun savner en langsigtet plan og langsigtet investering:

”Regeringen skal stadig have ros for at have tilført regionerne flere penge til sundhed i 2020, men det ændrer ikke på de langsigtede udfordringer, vi står overfor. Derfor er der stadig brug for at tilføre flere penge til drift og naturligvis til at dække de ekstraudgifter, som covid-19 har ført med sig. Det håber jeg meget, at årets økonomiforhandlinger vil afspejle”, slutter Lisbeth Lintz.