Overlæger laver bekymringsskrivelser om vilkårene på hospitalerne
  • Overlægeforeningen
01. juni 2019

3 ud af 10 overlæger har været medunderskrivere af bekymringsskrivelser om vilkårene på de hospitaler, de arbejder på. Yderligere 30 procent overvejer at gøre det. Det viser en ny undersøgelse fra Overlægeforeningen.

Patientsikkerheden er truet pga. store besparelser. For stort arbejdspres – for lidt tid til patienterne. Sådan lyder to af eksemplerne på, hvad indholdet i de bekymringsskrivelser, som en del overlæger har været medunderskriver af.

Eksemplerne stammer fra Overlægeforeningens nye undersøgelse, hvor 3 ud af 10 overlæger fortæller, at de har været medunderskrivere af bekymringsskrivelser til deres afdelingsledelse, til regionens administrative ledelse eller til regionens politiske ledelse.

”Tallene vidner om, at hverdagen på mange sygehusafdelinger i dag er så presset, at mange overlæger officielt siger fra, når de mærker, at stram økonomi og lægemangel rammer patienterne. Mange er bekymrede over vilkårene, og det er det, de påpeger i deres bekymringsskrivelser,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

Flere overvejer det samme

Ud over de overlæger, der allerede har deltaget i bekymringsskrivelser, finder yderligere 30 procent af overlægerne, at der er forhold på deres arbejdsplads, som er så bekymrende, at de overvejer at lave en skrivelse om det til ledelsen på hospitalet eller regionen.

”Som overlæger er vi forpligtede til at sige fra, hvis vi oplever, at patientsikkerheden er i fare, eller hvis vi ikke mener, at behandlingen er tilstrækkelig set med lægefaglige øjne. Og når overlæger når til at formulere en skriftlig bekymringsskrivelse, så er det typisk ikke den første gang, man siger fra. Oftest vil man jo flere gange mundtlig have forsøgt at sige fra over for sin leder og længere oppe i systemet,” siger Lisbeth Lintz.

Tallene stammer fra Overlægeforeningens undersøgelse om arbejdspres, som 1.823 overlæger har svaret på.

Se flere resultater fra undersøgelsen her