Overlæger har mindre tid til patienter
  • Overlægeforeningen
09. oktober 2017

Tiden til patienterne er faldet over de seneste år. I dag fylder andre opgaver end de patientrelaterede næsten halvdelen af overlægernes tid. Det viser en ny undersøgelse, som Overlægeforeningen har lavet blandt 2.736 medlemmer.

I 2008 og 2011 fyldte det patientrelaterede arbejde 64 procent af en overlæges arbejdstid. I dag fylder det kun godt halvdelen, nemlig 55 procent. Målt i timer svarer det til et fald på 4,5 timer om ugen. I samme periode er det administrative arbejde steget en smule.

Og det er en udvikling i den forkerte retning, mener Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

”Store dele af landet mangler speciallæger, og så nytter det ikke, at vi får mindre tid til kerneopgaven – at behandle patienterne. Det patientrelaterede arbejde bør fylde mere, for patienter har brug for at møde den højeste sundhedsfaglige ekspertise, der er på hospitalerne. Derfor skal vi arbejde for at få vendt denne udvikling,” siger Lisbeth Lintz.

Ikke nå det hele
Hun peger på, at sundhedsvæsenet i stigende grad bliver mere og mere målstyret. Og det betyder, at afdelingerne fx skal registrere, om de lever op til diverse krav.

”Jeg synes, at der går for meget tid med at registrere og vil hellere bruge min tid på de syge patienter. Finde ud af, hvad de fejler og hvilken behandling, de skal have,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningens undersøgelse viser også, at arbejdspresset vokser. Næsten hver anden overlæge oplever, at de ikke kan nå deres opgaver, og at de ofte eller altid kommer bagud med deres arbejde. Og hver anden oplever, at arbejdet er blevet mere krævende.

”Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet er blevet presset i løbet af de senere år. Det er også det, vi hører, når overlæger over hele landet offentligt siger fra og fortæller, at der er skåret så meget, at det også går ud over patienterne,” siger Lisbeth Lintz. 

Meningsfyldt arbejde
På trods af det pressede arbejdsmiljø oplever overlæger fortsat, at arbejdet er meget meningsfyldt. Og at der er god støtte fra kolleger og den nærmeste ledelse i det daglige arbejde.

9 ud af 10 overlæger mener, at de i høj grad yder en vigtig arbejdsindsats. Og godt 8 ud af 10 er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde alt taget i betragtning. Det er et lille fald i forhold til i 2011.

”Overlægernes arbejdsglæde er heldigvis fortsat høj. Men undersøgelsen viser, at arbejdsglæden har taget et lille dyk nedad i løbet af de senere år. Derfor er det afgørende, at vi fortsat arbejder på at forbedre arbejdsvilkårene og påvirke de rammer, der gør, at arbejdsmiljøet er under pres,” siger Lisbeth Lintz,

Arbejdsvilkårsundersøgelsen 2017.pdf