Overlæger har mindre tid til patienter
  • Overlægeforeningen
09. oktober 2017

Tiden til patienterne er faldet over de seneste år. I dag fylder andre opgaver end de patientrelaterede næsten halvdelen af overlægernes tid. Det viser en ny undersøgelse, som Overlægeforeningen har lavet blandt 2.736 medlemmer.

I 2008 og 2011 fyldte det patientrelaterede arbejde 64 procent af en overlæges arbejdstid. I dag fylder det kun godt halvdelen, nemlig 55 procent. Målt i timer svarer det til et fald på 4,5 timer om ugen. I samme periode er det administrative arbejde steget en smule.

Og det er en udvikling i den forkerte retning, mener Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

”Store dele af landet mangler speciallæger, og så nytter det ikke, at vi får mindre tid til kerneopgaven – at behandle patienterne. Det patientrelaterede arbejde bør fylde mere, for patienter har brug for at møde den højeste sundhedsfaglige ekspertise, der er på hospitalerne. Derfor skal vi arbejde for at få vendt denne udvikling,” siger Lisbeth Lintz.

Ikke nå det hele
Hun peger på, at sundhedsvæsenet i stigende grad bliver mere og mere målstyret. Og det betyder, at afdelingerne fx skal registrere, om de lever op til diverse krav.

”Jeg synes, at der går for meget tid med at registrere og vil hellere bruge min tid på de syge patienter. Finde ud af, hvad de fejler og hvilken behandling, de skal have,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningens undersøgelse viser også, at arbejdspresset vokser. Næsten hver anden overlæge oplever, at de ikke kan nå deres opgaver, og at de ofte eller altid kommer bagud med deres arbejde. Og hver anden oplever, at arbejdet er blevet mere krævende.

”Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet er blevet presset i løbet af de senere år. Det er også det, vi hører, når overlæger over hele landet offentligt siger fra og fortæller, at der er skåret så meget, at det også går ud over patienterne,” siger Lisbeth Lintz. 

Meningsfyldt arbejde
På trods af det pressede arbejdsmiljø oplever overlæger fortsat, at arbejdet er meget meningsfyldt. Og at der er god støtte fra kolleger og den nærmeste ledelse i det daglige arbejde.

9 ud af 10 overlæger mener, at de i høj grad yder en vigtig arbejdsindsats. Og godt 8 ud af 10 er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde alt taget i betragtning. Det er et lille fald i forhold til i 2011.

”Overlægernes arbejdsglæde er heldigvis fortsat høj. Men undersøgelsen viser, at arbejdsglæden har taget et lille dyk nedad i løbet af de senere år. Derfor er det afgørende, at vi fortsat arbejder på at forbedre arbejdsvilkårene og påvirke de rammer, der gør, at arbejdsmiljøet er under pres,” siger Lisbeth Lintz,

Arbejdsvilkårsundersøgelsen 2017.pdf

Lisbeth Lintz 11. oktober 2017 - 13:51

Kære Ib Kollerup

Jeg har læst de mange indlæg på jeres relativt nystartede Facebook side, og jeg er fuldt ud klar over den frustration, der også er blandt psykiatere over den forestående udrulning af sundhedsplatformen i Region Sjælland.

Jeg har de seneste ca.  halvandet år fulgt implementeringen på de forskellige hospitaler i Region H tæt og er enig med dig i, at implementeringen har været langt fra problemfri, ligesom jeg deler din bekymring over, hvordan implementeringen kommer til at gå i Region Sjælland ikke mindst set i lyset af rekrutteringssituationen i regionen generelt og psykiatrien i særdeleshed.

Det er bydende nødvendigt, at de beslutninger fra Region H, som har medført opgaveglidning af uhensigtsmæssig karakter fra andre faggrupper til læger, ikke gentages i forbindelse med implementeringen i Region Sjælland. Det er ligeledes uhørt, at de tekniske problemer med integration mellem SP og FMK endnu ikke er løst. Det vil vi fortsat erindre begge regioner om!

Men det er ikke normal praksis, at man stopper en virksomhed eller indførelsen af nye systemer med den begrundelse, at Rigsrevisionen har iværksat en undersøgelse. Og i et demokrati som vores er det væsentligt, at sygehusejerne tager beslutningerne, mens vi som ansvarlige ledende medarbejdere kritiserer dem, når det for os er åbenlyst, at de vil bevirke alvorlig risici i forhold til patientsikkerheden, som det her er tilfældet.

Venlig hilsen Lisbeth Lintz

ib kollerup 09. oktober 2017 - 20:48

Jeg vil bede overlægeforeningen om at gå ind på facebookgruppen "Sundhedsplatformen? Nej tak!". I er simpelthen nødt til at tage stilling til de frustrationer og den dokumentation, som findes her. Jeg  vil gerne have et møde med Lisbeth, som flere gange har påpeget konsekvenserne af SP. Vi får at vide af direktionen, at udrulningen af SP i Region Sjælland ikke kan stoppes. Jeg vil gerne have, at overlægeforeningen melder ud, at den stigende usynliggørelse af overlægen i det kliniske arbejde blot er tiltaget efter inførelsen af Sundhedsplatformen. Og at udrulningen i Reg. Sjælland skal udsættes i afventning på den undersøgelse, som nu er sat i gang af Rigsrevisionen. Jeg vil sætte pris på en tilbagemelding af modtagelsen af nærværende henvendelse på: ib.kollerup@gmail.com. Jeg er én af de mange speciallæger i psykiatri som overvejer at kvitte mit job p.a. SP.