Overlæger: Alting tager længere tid med Sundhedsplatformen
  • Overlægeforeningen
02. februar 2019

Overlægerne når færre patienter i ambulatorierne, og en række basale opgaver tager op imod dobbelt så lang tid efter, at Sundhedsplatformen er blevet indført. Det dokumenterer en ny undersøgelse fra Overlægeforeningen.

Overlæger og andre faggrupper har siden Sundhedsplatformen blev indført påpeget, at mange arbejdsopgaver tager længere tid, og at der derfor er mindre tid til patienterne. Nu viser tidsmålinger, som overlægerne har foretaget før og efter Sundhedsplatformens implementering i Region Sjælland, at den påstand holder stik.

Inden implementeringen af Sundhedsplatformen havde overlægerne i gennemsnit 2,91 patienter pr. time i ambulatorierne. Ni måneder efter Sundhedsplatformen blev implementeret, nåede kun 2,31 patienter gennem ambulatorierne i timen. Det svarer til et fald på 21 procent. Og det foruroliger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

”Vi er hele tiden blevet stillet i udsigt, at så snart vi har vænnet os fuldt ud til Sundhedsplatformen, så vil der ligge en tidsmæssig besparelse i at bruge systemet. Men indtil videre er der intet, der tyder på det. Så samtidig med at ændringer i demografien gør, at vi får langt flere patienter, når vi markant mindre, end vi gjorde, før Sundhedsplatformen blev implementeret. Det er ganske utilfredsstillende,” siger Lisbeth Lintz.

Undersøgelsen fra Overlægeforeningen viser også, at overlæger har overtaget opgaver, som andre faggrupper løste inden Sundhedsplatformen blev implementeret. Og en række opgaver tager væsentlig længere tid at udføre end før Sundhedsplatformen. Eksempelvis tager det næsten 70 procent længere tid at bestille en blodprøve, 83 procent længere tid at udarbejde en operationsbeskrivelse og 160 procent længere tid at booke en patient til operation.  

”Det siger sig selv, at vi når færre patienter, når der er flyttet opgaver fra eksempelvis lægesekretærer til overlægerne. Og når hver opgave tager op til dobbelt så lang tid at lave, som de gjorde før, så hænger det ganske enkelt ikke sammen. Vi oplever alt for ofte at bruge tid på opgaver, som fx lægesekretærer er langt bedre til, imens tiden går fra de patienter, vi har specialiseret os i at behandle,” påpeger Lisbeth Lintz.

Brugerne af Sundhedsplatformen i både Region Sjælland og Region Hovedstaden står netop i denne weekend over for at få implementeret en ny version af Sundhedsplatformen. Men Lisbeth Lintz har ikke megen tiltro til, at det vil løse den tidsklemme, overlægerne befinder sig i.

”I lang tid er vi blevet lovet, at den nye opdatering vil løse nogle af de store problemer, der er i Sundhedsplatformen i forhold til medicinmodulet og patientsikkerhed. Men ud fra hvad jeg indtil videre har set, ser det ikke helt sådan ud. Jeg har derfor heller ikke megen tiltro til, at vi kan indhente den ekstra tid, vi bruger på opgaver, der kunne løses hurtigere, inden vi gik over til Sundhedsplatformen,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningens tidsmålinger er foretaget blandt overlæger i Region Sjælland. Den første tidsmåling er foretaget i november 2017, lige inden regionen implementerede Sundhedsplatformen. De to øvrige tidsmålinger er foretaget henholdsvis to og ni måneder efter, at Sundhedsplatformen blev implementeret.