Overlæger: Alt for stor forskel på kommunale sundhedstilbud
  • Overlægeforeningen
07. november 2018

Flere opgaver i sundhedsvæsenet skal flyttes tættere på borgerne, lyder det forud for regeringens bebudede sundhedsreform. Men i dag er der alt for stor forskel på kommunernes sundhedstilbud, advarer overlægerne i en ny undersøgelse. Overlægeforeningen foreslår, at der stilles fælles bindende retningslinjer til kommunernes indsats – fx i form af nationale kliniske retningslinjer, som vi kender det fra hospitalerne.

Mange patienter – især de ældre og svageste – risikerer en dårligere og mere usikker behandling, hvis flere sundhedsopgaver flyttes ud til kommunerne som led i den sundhedsreform, regeringen formodes at præsentere snart. Langt fra alle kommuner er nemlig i stand til at løfte opgaverne i dag, advarer overlægerne på baggrund af en ny undersøgelse.

Kommunerne bør derfor pålægges at følge nationale retningslinjer med lægefagligt afsæt, mener Overlægeforeningen.

”Der er brug for nationale kliniske retningslinjer, som de kommunale sundhedstilbud både skal leve op til og dokumentere, at de lever op til. Som det er i dag udskriver man som læge patienter fra sygehusene til én form for videre behandling eller genoptræning i den ene kommune og en anden form – eller slet ingen – i en anden kommune. Det er ikke fagligt forsvarligt. Vi vil især komme til at se alvorlige problemer og svigt, når det gælder ældre medicinske patienter og andre svage grupper,” siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Mangler sundhedstilbud

73 procent af overlægerne på landets sygehuse oplever, at der er forskelle i kommunernes sundhedstilbud. Og 71 procent siger, at der er kommuner, der ikke har de sundhedstilbud, som patienterne har brug for. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Overlægeforeningen.

Derfor undrer det ikke Overlægeforeningen, at der er patienter, der oplever, at de har et usammenhængende forløb i sundhedsvæsenet.

”Kommunerne leverer ikke altid på sundhedsområdet og forskellen fra kommune til kommune er umulig at navigere i og er helt uacceptabelt i forhold til patienterne. Hvis en sundhedsreform skal virke, er det afgørende, at politikerne genovervejer, om alt kan forsvares med det kommunale selvstyre. Hvis politikerne ikke stiller tilsvarende krav til sygehuse og kommuner, vil den kommende sundhedsreform ikke virke,” siger Lisbeth Lintz.

Opfølgning på baggrund af lægefaglig vurdering

Hun understreger, at det altid skal være en lægefaglig vurdering, der skal ligge til grund for de opfølgninger, kommunerne skal sætte i værk over for borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne.

”Det giver ingen mening, at vi på hospitalerne fx laver genoptræningsplaner for patienter, der har brug for det. Men at kommunerne så frit kan vælge, om de vil følge planen ud fra, hvad de har af tilbud i kommunen. For at sikre den nødvendige kvalitet kunne man fx indføre ordinationsret til kommunal genoptræning,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningen opfordrer derfor politikerne til at indtænke det i de sundhedsfællesskaber, de planlægger skal etableres i forbindelse med sundhedsreformen.

”Om sundhedsfællesskaberne kan sikre et mere sammenhængende patientforløb afhænger fuldstændig af, hvordan de organiseres og hvilken forpligtelse, der følger med. Hvis hvert sundhedsfællesskab har friheden til at handle lige så forskelligt som kommunerne gør i dag, er vi ikke rykket meget tættere på et sammenhængende patientforløb,” advarer Lisbeth Lintz.