Overlægen svarer på spørgsmål om Corona
  • Overlægeforeningen
20. marts 2020

Er der værnemidler nok? Skal sundhedspersonale testses? Og skal sundhedsvæsenet håndtere corona som influenza? De tre spørgsmål har Overlægeforeningen sendt videre til bedt professor og overlæge Thomas Benfield, Hvidovre  Hospitals infektionsmedicinske afdeling

Som fagforening hverken kan eller skal Overlægeforeningen give anvisninger til, hvordan corona håndteres i sygehusvæsenet. Vi henviser til retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og opfordrer til, at de følges af alle.

Mange medlemmer fortæller, at retningslinjerne flere steder bliver formidlet og fortolket forskelligt, og at der opstår spørgsmål og tvivl blandt kolleger. Derfor har vi her samlet de vigtigste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og bedt professor og overlæge Thomas Benfield, Hvidovre  Hospitals infektionsmedicinske afdeling, om at svare på nogle af spørgsmålene.

Hvordan skal vi forholde os til corona-virus i forhold til influenzaepidemier?

Thomas Benfield:

Faktisk skal vi forholde os til Corona som til influenzaepidemi. Mange bliver syge, nogle bliver alvorligt syge og indlæggelseskrævende, og en lille del af dem vil dø af eller med sygdommen. Vi skal derfor benytte almindelige værnemidler og god hospitalshygiejne i alle dele af akutsygehusene, nøjagtig som under influenzaepidemier.

Når samfundet agerer så radikalt anderledes på corona i forhold til influenzaepidemier, er det af hensyn til samfundet. For den enkelte vil sygdommen formentlig ende med at være på niveau med influenza. Men for samfundet er der en overhængende fare for, at så mange bliver syge på samme tid, at sundhedsvæsenet ikke kan følge med. Så det store problem handler om omfang, mere end det handler om det enkelte konkrete tilfælde – sagt med al respekt for, at det selvfølgelig er en alvorlig situation for de mennesker, der bliver alvorligt syge med smitten. Dem gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe.

Er der værnemidler nok?

Sundhedsstyrelsen har p.t. ikke meldt et samlet overblik over værnemidler ud, men flere fortæller om bekymring for, om der vil være værnemidler nok.

Et godt råd fra Thomas Benfield er derfor:

Brug værnemidler med omtanke, og hvor det er nødvendigt. Man benytter værnemidler så længe en person er mistænkt for COVID-19. Man fortsætter ved bekræftet COVID-19 og ophører ved negativ test – med mindre at den kliniske mistanke er høj, hvor man så gentager testen. Man benytter FFP3 masker og vesir  ved risikoprocedurer, dvs. podning, sugning, intubation, bronkoskopi o.l. Afstand, vesir og kirurgisk mundbind i alle andre situationer ved mistanke om eller bekræftet COVID-19.

Læs også Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som findes her:  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-marts/R...

Der har været usikkerhed om, hvorvidt Arbejdstilsynet har meldt ud, at man i større omfang bør bruge FFP3-masker. Arbejdstilsynet har nu præciseret, at det henholder sig til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

Skal sundhedspersonale testes?

Det siger retningslinjer fra SST:

Hvis du varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet og har let til moderate symptomer på coronavirus/COVID-19, kan du nu blive testet, hvis din arbejdsgiver vurderer, at en hurtig raskmelding er hensigtsmæssig. Alle med mistænkt eller bekræftet coronavirus betragtes desuden som smittefri 48 timer efter ophør af symptomer.

Retningslinjer fra SST fastslår også, at din leder har en særlig skærpet forpligtelse overfor dig, der er i kontakt med patienter med konstateret COVID-19, til at sikre, at du har øget opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19, herunder feber, hoste, åndenød, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også milde forkølelsessymptomer, til og med 14. dag efter kontakt.

Vær opmærksom på, du ikke må møde ved lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19, og du skal forlade arbejdspladsen ved symtomdebut efter arbejdsstart.

Det siger Thomas Benfield:

Mange ansatte i sundhedsvæsnet – også andre faggrupper end overlæger – er bekymret for om de bærer smitten uden at vide og efterspørger derfor at blive testet. Min vurdering er, at retningslinjerne fra SST er både tilstrækkelige og kloge.

Jeg forstår godt usikkerheden, men at teste alle vil både belaste systemet i forhold til dem, der har størst behov. Desuden kan testen give falsk tryghed, så man faktisk smitter flere, fordi man tror, at man er rask, selv om man faktisk bærer smitten. Det skyldes, at man jo kan blive smittet sekundet efter, at man er blevet testet negativ.

Derfor er det rigtig fornuftigt at målrette testene mod de danskere, der viser svære symptomer og mod det sundhedspersonale, der har kritiske funktioner og viser symptomer. Her giver det mening at få afklaret, om personalet faktisk har virus, så de kan blive sendt hjem og komme hurtigst muligt på benene igen uden at smitte andre kolleger, der jo også er i kritiske funktioner.

Derfor er mit bedste råd:

  1. Følg anvisningerne om ekstra opmærksomhed på hygiejne. Sådan beskytter du bedst dine omgivelser, hvis du uden at vide det er smittet, og du beskytter bedst dig selv mod smitte
  2. Kontakt din leder, hvis du har symptomer og har en kritisk funktion i sundhedsvæsnet. Din leder vil så vurdere, om du skal testes
  3. Er du nervøs, så kontakt hotline for medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet på 70 20 02 66