Overlægeforeningen/FAS og Yngre Læger drøfter fusion
  • Overlægeforeningen
25. juni 2020

Bestyrelserne i Yngre Læger og Overlægeforeningen ser en række fordele i en fusion, som kan give en mere slagkraftig organisation for alle ansatte læger i Danmark. Derfor har de to foreninger netop besluttet at indlede drøftelser om en mulig sammenlægning af Yngre Læger og Overlægeforeningen/FAS i en ny organisation med i alt 21.000 medlemmer.
Formændene for Overlægeforeningen og Yngre Læger understreger, at intet er afgjort endnu, og at foreningens medlemmer og besluttende organer skal spille en central rolle i arbejdet.

”Vi har en fælles tro på, at vi kan komme til at stå stærkere med en fusion. Og det er der brug for. Mange læger oplever, at deres indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen mindskes, at det bliver sværere at levere den kvalitet i behandling, som de ønsker, og at det er svært at få den videreuddannelse og efteruddannelse, der skal ruste os til fremtidens behandling,” siger Overlægeforeningens og FAS’ formand, Lisbeth Lintz.

Yngre Lægers formand, Helga Schultz, supplerer:

”Mange medlemmer i begge foreninger oplever, at arbejdspresset vokser og at arbejdsmiljøet forringes. Det pres kan vi langt bedre gå op imod, hvis vi står sammen i en organisation. Derfor har bestyrelserne i Yngre Læger og Overlægeforeningen besluttet at indlede drøftelser af en sammenlægning.”  

De to formænd peger på, at målet med en sammenlægning af Overlægeforeningen og Yngre Læger også er at give alle landets ansatte læger større indflydelse på den sundhedspolitiske dagsorden.

Inddragelse er nøgleordet

Forud venter diskussioner og debatter, så den bedst mulige løsning kan findes. Her er inddragelse nøgleordet.

”En fusion af Overlægeforeningen og Yngre Læger er en stor og vigtig forandring, som kun kan gennemføres, hvis de to foreningers valgte repræsentanter og medlemmer ønsker det. Bestyrelserne i Overlægeforeningen og YL er enige om at arbejde hen mod en fusion, men processen kan kun lykkes, hvis der er bred opbakning bag ideen, og hvis vi i fællesskab kan finde gode løsninger på de mange konkrete udfordringer, som vi helt naturligt står overfor,” siger Helga Schultz.

Yngre Læger og Overlægeforeningen har gennem de seneste år intensiveret samarbejdet på en række områder, bl.a. overenskomstforhandlinger, arbejdsvilkår og den patientansvarlige læge. De to formænd understreger, at det er vigtigt at gå videre mod en egentlig sammenlægning.

”Vi oplever et stigende pres på vores medlemmer fra arbejdsgivernes side. Derfor er tidspunktet det rigtige nu, og vi er enige om, at en fusion vil give det bedst mulige grundlag for en styrkelse af interessevaretagelsen for alle læger,” siger Lisbeth Lintz.

Bestyrelserne i Yngre Læger og Overlægeforeningen vurderer, at hvis der bliver grønt lys, så kan en sammenlægning af de to organisationer blive en realitet i 2022.