Overlægeforeningen til møde hos statsministeren
  • Overlægeforeningen
12. november 2018

I sidste måned skrev Sygehussamarbejdet til Lars Løkke Rasmussen og bad ham om at lytte til de ansatte i sundhedsvæsenet, hvis der skal laves en sundhedsreform. I dag mødtes formændene for Overlægeforeningen, Yngre Læger, FOA, Sundhedskartellet og HK Kommunal med statsministeren på Marienborg.

”Vil du udarbejde en landbrugsreform uden først at drøfte det med landmændene? Nej vel? Så vil du vel heller ikke gennemføre en sundhedsreform uden først at mødes med sundhedspersonalet.”

Sådan lød budskabet fra Sygehussamarbejdet i brevet til statsminister Lars Løkke Rasmussen – et budskab, som også blev bragt i annoncer i Berlingske, Jyllands Posten og Politiken.  

I dag havde formændene mulighed for at uddybe budskabet til et møde med statsministeren på Marienborg.

”Vi havde et virkelig godt møde, hvor vi fortalte Lars Løkke om de problemer, der presser sig på. En sundhedsreform vil have stor indvirkning på vores hverdag, så muligheden for at fortælle statsministeren, hvordan verden ser ud som ansat på sygehusene er vigtig,” siger Lisbeth Lintz.

Hun understreger, at Overlægeforeningen grundlæggende ikke mener, at en stor strukturreform på sundhedsområdet er svaret på de udfordringer, vi ser i sundhedsvæsenet i dag, da en reform med fokus på de overordnede strukturer, risikerer at trække ressourcer væk fra kerneopgaverne på sygehusene.

”For at sige det lidt firkantet, så er jeg bekymret for, at de ansatte kommer til at bruge en masse tid på at forholde sig til nye strukturer i stedet for at bruge deres ressource på kerneopgaven,” siger Lisbeth Lintz.

Det halter i kommunerne

Lisbeth Lintz fik også lejlighed til at lufte sin bekymring for de opgaver, der bliver løst i det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

”Vi oplever gang på gang at sende patienter hjem fra sygehuset med en fast plan for, hvordan opfølgningen i kommunen bør være, men hvor nogle kommuner ikke løser sundhedsopgaverne forsvarligt. Det, der kan lade sig gøre i én kommune, kan ikke nødvendigvis lade sig gøre i nabokommunen. Der er simpelthen alt for stor forskel i de kommunale sundhedstilbud,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningen har derfor foreslået, at der etableres nationale kliniske retningslinjer for de sundhedstilbud, der foregår i kommunerne. Et budskab som Lisbeth Lintz også viderebragte til Lars Løkke Rasmussen under mødet på Marienborg.

”Mit indtryk er, at statsministeren lyttede til vores budskaber om både sundhedsreform, faglighed og om sundhedsvæsenets manglende ressourcer. Vi var enige om, at det er vigtigt, at vi stræber mod ensartet høj kvalitet i alle dele af sundhedsvæsenet. Regeringen har givet hint om, at sundhedsfællesskaberne skal bygge på et forpligtende samarbejde, hvor kerneopgaverne er i centrum, og at det ikke kun er sygehusvæsenet, der skal følge nationale kliniske retningslinjer,” siger Lisbeth Lintz.

Lisbeth Lintz til møde med statsministeren november 2018

Fotograf: Henrik Petit