Overlægeforeningen: Godt med bred politisk opbakning til coronaudredning
  • Overlægeforeningen
25. juni 2020

”Det er godt, at et bredt flertal i Folketinget nu står bag den udredning af corona-krisen, som skal være færdig til januar. Men vi har stadig behov for en grundig og faglig evaluering, når vi er på den anden side af pandemien”, siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz.

For en måneds tid siden lancerede de borgerlige partier sammen med de Radikale kravet om, at en ekspertgruppe skal evaluere første fase af corona-krisen.

Siden har Overlægeforeningen sammen med bl.a. Lægeforeningen og Sygehussamarbejdet kritiseret, at der ikke var politisk enighed bag udredningen og rejst bekymring for timingen og retssikkerheden for de medvirkende.

Den 23. juni udsendte Folketinget en pressemeddelelse om, at Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre SF, De Konservative og Liberal Alliance er blevet enige om gennemførelsen af covid-19 udredningen. ”Og politikerne er kommet os i møde på to ud af tre punkter”, siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz:

”Først og fremmest glæder det mig, at næsten alle partier i Folketinget står bag udredningen. Det øger muligheden for at holde fokus på læring fremfor politiske stridigheder”.

”Dernæst har man valgt en bedre model, end der først var lagt op til. Der lægges nu op til, at udredningen baserer sig på skriftlige kilder, og at målet ikke er at placere et retsligt ansvar. Jeg forventer, at intentionerne om at fokusere på læring betyder, at vi vil se tilbage på et lærerigt evalueringsforløb. Under alle omstændigheder følger vi tæt med i, hvordan udredningen i praksis vil inddrage og stille vores medlemmer. Og opstår der problemer, vil vi naturligvis gøre opmærksom på dem og forsøge at få dem løst”.

Også i forhold til timingen har politikerne lyttet til anbefalingerne uden dog at imødekomme ønskerne 100 procent.

”Vi har anbefalet, at man venter med en evaluering, fordi vi ikke oplever, at krisen er ovre. Det betyder, at mange af de implicerede stadig har travlt. Og at vi ikke har overblik over alle konsekvenser. Nu har politikerne skrevet ind i teksten, at der skal tages hensyn til, hvis der kommer en anden bølge. Det er godt, men det er stadig afgørende, at udredningen ikke står i vejen for en samlet, grundig og faglig evaluering af sundhedsvæsenets håndtering. Sådan en evaluering kan vi først lave, når vi er på den anden side af pandemien”, slutter Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz har bl.a. rejst ønsker til evalueringen af covid-indsatsen under et foretræde i Folketinget sammen med Lægeforeningens daværende formand, Andreas Rudkjøbing.

Fakta:

  • Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance bakker op om udredningen
  • Professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen er udpeget til formand for gruppen. Han skal bistå med at sammensætte et hold på fem eksperter med dyb viden inden for jura, økonomi og samfunds- og sundhedsvidenskab
  • Ifølge tidsplanen vil ekspertgruppen forelægge resultaterne af deres udredning i januar 2021. Læs beretningsteksten om udredningen her 
    https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/UFO/bilag/125/2214876.pdf