Overlægeforeningen efter frifindelse: En sag der ikke skulle være ført
  • Overlægeforeningen
02. februar 2018

En overlæge fra Odense Universitetshospital er i dag blevet frifundet i retten efter at have været tiltalt for at have udvist grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed efter en patients død. Overlægeforeningens formand glæder sig over frifindelsen.

”Dette er eksemplet på en sag, som slet ikke skulle være ført. Det er helt urimeligt, at man som speciallæge bliver meldt til politiet, når man passer sit job og følger alle instrukser,” siger formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

Den frifundne overlæge har nu rettens ord for, at han har handlet i overensstemmelse med de gældende retningslinjer på afdelingen, og at han ikke har haft grund til at handle anderledes.

”Det glæder mig på overlægens vegne, at han er blevet frifundet. Men det glæder mig også på alle andre lægers vegne, at retten kan se, at man ikke skal forfølge den enkelte, når man passer sit arbejde,” siger Lisbeth Lintz.

Grøn patient

I sagen fra Odense havde bagvagten fra infektionsmedicinsk afdeling før vagtskiftet set patienten, vurderet ham og lagt en plan for patientens indlæggelse i medicinsk regi. Patienten var vurderet til at være en ”grøn” patient. Det betyder, at patienten er blevet vurderet som helt stabil og uden for fare. Og denne vurdering er afgørende for prioriteringen af alle lægers arbejde, forklarer Lisbeth Lintz.

”Den nu frifundne overlæge var anklaget for ikke at have prioriteret at tilse patienten i tide. Men når patienten er triageret grøn, er det en fuldstændig naturlig prioritering, at overlægen tilser de mest akutte patienter først. Det er helt urealistisk at tro, at man på medicinsk afdeling kan prioritere ”grønne” patienter lige så højt som de patienter, der er mere akutte. Det ville kræve helt andre normeringer,” siger Lisbeth Lintz.

Sygeplejerske erklærede sig skyldig

Sagen stammer fra 2014, hvor Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Odense Universitetshospital en lørdag morgen i august modtog en patient fra intensiv afdeling. Personalet på intensivafdelingen havde vurderet, at patienten havde en ukompliceret forgiftning og ifølge målinger var stabil.

Den nu frifundne overlæge mødte på vagt lørdag morgen og gik hele dagen stuegang på akutmodtagelsen, intensiv afdeling og infektionsmedicinsk afdeling. Han så dog ikke den pågældende patient, som en sygeplejerske om formiddagen beskrev som rolig og sovende.

Ud på eftermiddagen fik patienten hjertestop, og overlægen var med til at forsøge at genoplive ham. Det lykkedes ikke, og da dødsfaldet var uventet, blev patienten obduceret. Dødsårsagen var en overdosis på 125 ml. metadon.

I sagen var også en sygeplejerske tiltalt. Hun undgik dog en retssag, da hun tidligere har erkendt sig skyldig i overtrædelse af autorisationsloven og har betalt en bøde på 15.000 kr.

Overlægen har under hele forløbet nægtet at have ordineret metadon til patienten eller at have givet sygeplejersken besked om at give patienten metadon. Også på dette punkt, har retten været enig og fastslår, at overlægen ikke har været involveret i ordineringen af metadonen.