Overlæge fra Næstved vinder Lægeforeningen Sjællands kollegialitetspris
  • Lægeforeningen Sjælland
18. september 2020

Årets vinder af Lægeforeningens Kollegialitetspris på Sjælland er specialeansvarlig overlæge John Larsen på ETUB Næstved, som er en enhed for tværfaglig udredning og behandling. Han vinder prisen for blandt andet at have ydet helt særlig indsats i forhold at fremme en god lægekultur i sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Prisen blev uddelt på Lægeforeningen Sjællands efterårsmøde torsdag den 17. september 2020. 

Hvert år tildeler bestyrelsen i Lægeforeningen på Sjælland en kollegialitetspris, der kan gives til en person, som for eksempel har bidraget til at øge arbejdsglæden, forbedre lægers arbejdsmiljø og styrke lægekollegialitet på tværs af søjler, specialer og sektorer.

Overlæge John Larsen har desuden gennem en årrække som kardiologisk overlæge i Næstved været med til at skabe lettere og smidigere indgangsveje og sektorovergang for de patienter, som de praktiserende speciallæger har sendt videre til behandling på sygehuset. 

Lægeforeningen Sjælland fremhæver John Larsen som en læge med stor respekt for fagligheden hos kollegerne i almen praksis og med en forståelse for, at det nogle gange kan være nødvendigt   at henvise en patient på en fornemmelse eller utryghed mere end, fordi der er ”røde flag” eller bestemte kriterier, der kan krydses af. Lægeforeningen Sjælland peger også på, at John Larsen er en meget hjælpsom kollega, som ikke bange for stille sig til rådighed og hjælpe, hvor end han kan.  

John Larsen er 69 år. Han blev uddannet fra Københavns Universitet i 1978.

På vegne af bestyrelsen for Lægeforeningen Sjælland 

Nikolaj Bolsing Bak, formand for Lægeforeningen Sjælland

LF Sjælland kollegialitetspris 2020

Til venstre: Formand for Lægeforeningen Sjælland, Nikolaj Bolsing Bak.
Til højre med fad: Overlæge John Larsen.
Fotograf: Lene Grumløse.