Overført ferie og ny stilling
  • Yngre Læger
05. maj 2021

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: ”Jeg aftalte med min tidligere arbejdsgiver at overføre fem ugers ferie fra sidste ferieår til i år, fordi jeg var forhindret i at holde ferien på grund af barsel. Nu har jeg så skiftet stilling, inden jeg har nået at holde den overførte ferie. Har jeg ret til at holde den overførte ferie i min nye stilling?”

Svar
Nej, det har du ikke. I ferieaftalens § 17, stk. 2 står der, at retten til at holde overført ferie bortfalder, når man fratræder sin stilling, inden den overførte ferie er afholdt. De feriepenge, som din tidligere arbejdsgiver har indbetalt på din feriekonto, kan du anmode om at få udbetalt via www.borger.dk. 

Du kan få udbetalt feriepenge, selvom du modtager barselsdagpenge. Men det er en betingelse for udbetaling af feriepengene, at du skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at du i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget andre offentlige ydelser som f.eks. arbejdsløshedsdagpenge.