Overenskomst indgået med DSR/dbio
  • PLO
16. januar 2019

PLA og DSR/dbio blev tirsdag enige om en overenskomstfornyelse for sygeplejersker og bioanalytikere i almen praksis. Overenskomsten gælder for tre år. Det vil sige fra 1. december 2018 til 30. november 2021. Resultatet betyder, at lønnen skal reguleres med i alt 7,31 % i overenskomstperioden.

Vores forhandlinger med DSR/dbio er forløbet på en god og konstruktiv måde, og jeg er glad for, at vi har kunnet enes om en aftale, som begge parter er tilfredse med. Aftalen giver en moderat lønudvikling, der svarer til de offentlige overenskomster,” siger forhandlingsleder og formand for PLA, Niels Ulrich Holm.

1,45 % vil blive udmøntet den 1. december 2018, 2,80 % den 1. december 2019 og 3,06 % pr. 1. december 2020. 

Derudover er fokus i aftalen at sikre det gode arbejdsmiljø i almen praksis samt udvikling af klinikpersonalets kompetencer.

Forhandlingsresultatet skal endelig vedtages af PLA’s repræsentantskab og DSR/dbio. Der skal således ikke foretages lønregulering, før overenskomsten er endelig godkendt.

Se aftaleteksten her (pdf).

Yderligere oplysninger:

Forhandlingsleder, Niels Ulrich Holm, på telefon 2093 8514.