Overenskomst giver overlæger bedre sikring af efteruddannelse
  • Overlægeforeningen
12. marts 2021

Som overlæge har du længe haft ret til 10 dages årlig efteruddannelse. Den nye overenskomst fastslår, at det nu ikke bare er en ret men en gensidig forpligtelse for chef og overlæge, og at planlægning af efteruddannelse skal ske i dialog på den årlige LUS (LedelsesUdviklingsSamtale), hvor der også skal følges op på tidligere aftaler.

”Vi har brugt mange kræfter og meget tid på at forhandle om efteruddannelse. Det allervigtigste er, at overenskomsten nu slår fast, at det er en gensidig forpligtelse, at alle overlæger får 10 dages årlig efteruddannelse. Det vil sige, at det er et fælles ansvar for overlægen og hans eller hendes chef at sikre, at det sker”, siger Niels Juul fra Overlægeforeningens bestyrelse og forhandlingsdelegation og fortsætter:

”Samtidig er det fastlagt, at alle overlæger skal drøfte deres efteruddannelse på den årlige LUS. Her skal chef og overlæge i fællesskab beslutte, hvilken efteruddannelse der er relevant for den enkelte og for afdelingen. Og de skal følge op på, om overlægen har fået holdt de 10 dages efteruddannelse, der blev besluttet ved sidste LUS. Det sikrer, at chefen ikke bare kan diktere at interne kurser tæller, uden at der sker en drøftelse”.

Det betyder samtidig, at overlægen heller ikke ensidigt kan bestemme, hvilke konferencer eller lignende han eller hun vil på, fastslår Niels Juul:

”Hele pointen er, at vi skal tage et fælles ansvar for, at alle overlæger får en relevant og nødvendig efteruddannelse. Selvfølgelig kan der opstå uenigheder. Dem må vi prøve at løse sammen hen ad vejen. Overlægeforeningen vil følge området tæt, ligesom vi har aftalt en fælles evaluering med Danske Regioner om halvandet år. Viser det sig, at overlægerne ikke får de efteruddannelsesdage, vi har aftalt, så vil den fælles evaluering vise det, og så har vi som forhandlingspartnere et fælles ansvar for at handle på det”.

Til sidste fremhæver Niels Juul, at der er enighed mellem Danske Regioner og Overlæger om, at efteruddannelser sker efter reglerne om tjenesterejse:

”Det betyder, at der er enighed om, at der skal findes finansiering til efteruddannelse, og at den enkelte overlæge ikke selv skal betale for f.eks. transport og mad”, slutter han.

Læs mere om overenskomsten her