Overenskomst giver ny mulighed for at veksle pension til løn
  • Overlægeforeningen
12. marts 2021

Som overlæge kan du fra 1. april vælge, om din løn skal stige med ekstra 4,54 pct. ud over det, der er aftalt i den generelle overenskomst. Overlægeforeningens aftale åbner nemlig for, at man kan veksle en del af sin pensionsopsparing til løn her og nu, fortæller Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz:

”Det er virkelig et stort nybrud i overenskomsten, at vi som overlæger nu får mulighed for at veksle pension til løn. På den måde bliver det nu helt op til den enkelte overlæge at vurdere, om det er mest fornuftigt at spare pengene op til pension eller få dem udbetalt,” siger Lisbeth Lintz.

Den nye overenskomst, der er indgået med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, åbner for, at man kan vælge, om pensionsbidrag over 15 pct. skal indbetales på pensionskontoen eller helt eller delvist udbetales som løn.

Samtidig lykkedes det med den nye overenskomst at få løftet pensionsbidragene både for overlæger og lægelige chefer. Resultatet er, at overenskomstansatte overlægers pensionsbidrag stiger til 19,54 pct. per 1. april 2022, mens pensionsbidragene for de kommende ledende overlæger og cheflæger stiger til 21. pct.

Indførelsen af fritvalgs-ordningen og forhøjelsen af pensionsbidragene betyder altså, at en overenskomstansat overlæge vil kunne veksle op til 4,54 pct. til løn, mens en ledende overlæge eller cheflæge vil kunne veksle op til 6,0 pct. til løn.

”Vi er rigtig glade for, at overlægerne får den mulighed med den nye overenskomst. Men det er selvsagt ikke op til mig eller Overlægeforeningen at vurdere, om det mest fornuftige er at spare pengene op eller få dem udbetalt. Valget er dit, men vi i anbefaler helt klart, at du kontakter Lægernes Pension, inden du ændrer på dine indbetalinger til pension,” siger Lisbeth Lintz.

Læs mere om den nye overenskomst her:

https://www.laeger.dk/fas-overenskomstforhandlinger-2021