Overenskomst giver mange nye karrieremuligheder for yngre læger
  • Overlægeforeningen
11. marts 2021

Overlægernes overenskomst åbner for en lang række af nye karrieremuligheder, som ikke mindst nuværende afdelingslæger og 1. reservelæger kan få gavn af. Det fastslår Overlægeforeningens næstformand, Susanne Wammen.

Hun peger på, at overenskomsten betyder, at der oprettes en række nye stillinger som ledende overlæge med ansvar for f.eks. uddannelse, forskning, afsnitsledelse m.m. Det sker i forbindelse med ændring af stillingsstrukturen fra april 2022, og det vil få stor betydning ikke mindst for nye overlæger, som i flere tilfælde vil være egnede til at gå direkte ind i de nye stillinger som ledende overlæger:

”En af de største gevinster i overenskomsten er, at vi får en ny gruppe af ledere, der får det afdelingsstrategiske ansvar for forskning, uddannelse, kvalitet eller ledelse af operationsafsnit og ambulatorier. De stillinger vil især være til fordel for veluddannede afdelingslæger og 1. reservelæger. Vi har på hospitalerne en stor gruppe speciallæger, som under og efter deres hoveduddannelse har arbejdet målrettet på at dygtiggøre sig i uddannelse, forskning og udvikling, kvalitetsarbejde m.m., og som derfor kan være kvalificerede til de nye stillinger som ledende overlæge,” siger Susanne Wammen.

Hun peger på, at der allerede i dag er afdelingslæger, som er ansat som funktionsansvarlige, begrundet i fem-årsreglen. Med den nye overenskomst fastslås det, at ledelse ligger hos overlægerne, og fra 2022 vil disse funktioner skulle varetages af de nye ledende overlæger.

De nye stillinger som ledende overlæge kan også anvendes til ledelse af et fagområde eller specialiserede behandlinger.

”Alt i alt rummer overenskomsten en stribe nye karrieremuligheder og forbedring af løn- og ansættelsesvilkår, man som ny overlæge bør have særligt blik for. Samtidig styrker overenskomsten den samlede lægelige ledelse på afdelingerne markant, fordi de nuværende ledende overlæger – de kommende cheflæger – får en gruppe lægelige ledere under sig, som kan være med til at løfte den samlede ledelsesopgave.”

Overenskomsten sætter som vanligt ikke tal på, hvor mange af de nye stillinger der skal oprettes. Det er op til sygehusene og regionerne at beslutte i samarbejde med afdelingsledelserne og skal beskrives i løbet af det kommende år med involvering af vores tillidsrepræsentanter.