Overenskomst giver lidt mere til de læger, der arbejder på skæve tidspunkter
  • Yngre Læger
30. marts 2021

De læger, der går i vagt om aftenen, natten og i weekender, bliver i den nye overenskomst kompenseret økonomisk.

Helt konkret betyder det, at det lille ulempetillæg for at arbejde aften, nat og i weekenden hæves med ca. 5 kr. i timen fra 62,07 kr. til 67,12 kr. fra den 1. april 2022. Herudover stiger ulempetillæggene ligesom resten af lønnen med 4,83 pct. i de næste tre år.

For Helga Schultz, formand for Yngre Læger, har det været vigtigt at imødekomme dem, der arbejder skævt i forhold til en normal hverdag, i overenskomsten:

”Vi vil gerne tilgodese læger, der arbejder på tidspunkter, der er allermest til gene i forhold til det normale liv, man lever - altså om aftenen og natten,” siger hun og fortsætter:

”Der er brug for læger på alle dage og alle tider af døgnet. Men netop disse vagter er hårde både for en selv og ofte også for ens familie. Det bør koste arbejdsgiverne ekstra, når man vil have en arbejdskraft på skæve tidspunkter af døgnet. Derfor er jeg glad for, at ulempetillægget i den nye overenskomst gøres lidt større, så det er med til at kompensere lidt mere for dem, som byder ind på skæve tidspunkter af døgnet”.

Urafstemningen er i fuld gang blandt alle Yngre Lægers medlemmer. Husk at stemme om din overenskomst – senest den 12. april klokken 12.00.

Se overenskomsten for yngre læger her
Læs mere om OK 21 her