Overenskomst giver alle yngre læger mere til pensionsopsparingen
  • Yngre Læger
26. marts 2021

Det er en konkret økonomisk forbedring for alle yngre læger, at pensionsprocenten hæves i den nye overenskomst.

Et af resultaterne i Yngre Lægers overenskomstfornyelse med RLTN er en højere pension for samtlige yngre læger. Fra den 1. april 2022 vil alle yngre lægers pensionsprocenten hæves med 0,4 pct.

For afdelingslæger givet det en stigning fra 18.56 pct. til 18,95 pct. For øvrige yngre læger stiger pensionsprocenten fra 16,85 pct. til 17,25 pct.

Formand for Yngre Læger, Helga Schultz, er glad for, at pensionsforhøjelsen kommer alle yngre læger til gode og kalder resultatet for et godt, kollektivt resultat:

”Pensionen er noget af det mest solidariske – ud over lønforbedringer – vi kan forhandle hjem, for det er noget, det kommer alle til gode. Og det synes jeg i sig selv er en god og positiv ting. Det handler jo om at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på en god måde, og jo tidligere man kommer i gang med at spare op, jo mere får man ud af det, når pensionstiden kommer”.

Urafstemningen er i fuld gang – det er din overenskomst, husk at gøre din stemme gældende. Du har indtil den 12. april klokken 12.00.

Se hele overenskomsten her.