Optakt ny overenskomst: Hvad er vigtigt for dig?
  • Overlægeforeningen
28. november 2019

Hvad skal Overlægeforeningen kæmpe for, når der igen skal forhandles overenskomst for overlægerne? Det kan du være med til at diskutere på medlems- og ROR møder de næste måneder. Her får du overblik over planlagte møder. Og du kan læse, hvad der allerede er på listen over temaer, de ansatte i regionerne i fællesskab vil kæmpe for bliver sikret i overenskomsten.

Optakten til forhandlingerne om næste overenskomst (OK21) er i fuld gang. Derfor er Overlægeforeningen på rundtur blandt medlemmerne for at drøfte, hvad der er særligt vigtigt at få med i næste overenskomst for de regionalt ansatte overlæger. Og hvor det er vigtigt at undgå at imødekomme arbejdsgiver.

Samtidig drøfter Overlægeforeningen og andre faggrupper, hvilke krav vi skal rejse i fællesskab, når vi i Forhandlingsfællesskabet forhandler den del af overenskomsten, der gælder for alle ansatte i regionerne – herunder overlægerne.

Det hele skulle gerne munde ud i en ny overenskomstaftale i foråret 2021, fortæller Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz:

”Det kan virke som om en ny overenskomst ligger langt ude i fremtiden. Men vi er allerede i gang med det vigtige forarbejde, hvor vi udtager vores krav – det vil sige de punkter, vi vil arbejde for at få med i en ny aftale. Det er, når vi formulerer kravene, at medlemmerne for alvor er med til at påvirke overenskomsten. Derfor håber jeg, at mange vil deltage på møderne og fortæller, hvad der er vigtigt for dem og for deres arbejdsplads. Jo flere input, vi får – jo bedre og mere præcise krav kan vi stille”.

Fælles temaer: Løn, arbejdsmiljø, seniorer og attraktive arbejdspladser

Den 22. november deltog Overlægeforeningen i en konference, hvor fagforeninger for alle ansatte i kommuner og regioner diskuterede fælles pejlemærker frem mod OK21. Her blev især fire temaer drøftet (læs mere i vedhæftet materiale) :

  • En lønudvikling der følger den private, og lokal løn som giver mening for alle faggrupper
  • Styrket arbejdsmiljøindsats – en integreret del af hverdagens beslutninger
  • Mere attraktive arbejdspladser – flere hænder
  • En forpligtende seniorindsats

”Alle fire pejlemærker er vigtige og relevante. Overlægerne mærker også, at arbejdsmiljøet og arbejdspladserne er presset. Vores pensionsalder stiger også, og dermed stiger behovet for ordentlige seniorordninger ligeså. Og vi har selvfølgelig også brug for en lønudvikling, der følger den private, og som sikrer reallønnen”, siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

”Udfordringerne ligger i detaljerne. Forskellige faggrupper har forskellige prioriteringer. Og arbejdsgiverne har deres helt egne prioriteringer. Så også her er det vigtigt, at vi i Overlægeforeningen diskuterer, hvad er vigtigt for vores medlemmer, så vores delegation går til forhandlingerne med så stærkt et mandat som muligt”.

Overlægeforeningens krav besluttes til april

Lisbeth Lintz er formand for Overlægeforeningens forhandlingsdelegation, der forhandler på vegne af medlemmerne. Derudover består delegationen af bestyrelsesmedlemmerne Klaus P. Klausen, Niels Juul og Susanne Wammen.

De tre besøger regionale overlægeråd og sygehuse de kommende måneder for at få input til hvilke krav, Overlægeforeningen skal stille til forhandlingerne. Når kravene er formuleret, skal repræsentantskabet på mødet den 23. april beslutter, hvilke krav Overlægeforeningen skal tage med til forhandlingerne.

Her kan du møde forhandlingsdelegationen
Forhandlingsdelegationen besøger de fem regionale overlægeråd (ROR). Derudover deltager delegationen i lokale medlemsmøder på sygehusene. Ønsker du og dine kolleger sådan et lokalt medlemsmøde om OK21, så gå til din repræsentant i dit lokale ROR og få ham eller hende til at kontakte Liane Utzelmann på lu.fas@dadl.dk for at aftale tid og sted.

Her er der planlagt møder:

  • 27. november 2019 – ROR Syddanmark/Kolding. Mødet holdes på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding fra kl 17.00 til ca 19.00
  • 2. december 2019 – ROR Sjælland/ Mødet holdes på Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, 4000 Roskilde fra kl. 16.30 til ca 19.00
  • 4. december 2019 – ROR Nordjylland/Aalborg. Mødet holdes på Hotel Scandic/Aalborg Øst, Hadsundvej 200, Aalborg Ø fra kl.16.00 til ca 18.00
  • 5. december –  Midtjylland/Aarhus medlemsmøde. Mødet holdes i Villa Medici Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus fra kl. 17.00 til ca 19.00
  • 13. januar 2020 – Region H/København medlemsmøde, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø fra kl. 17.00 til ca. 19.00

Der er udsendt invitationer til ROR-møderne og medlemsmøderne med mulighed for tilmelding. Kan du ikke finde din invitation er du velkommen til at kontakte Liane Utzelmann på lu.fas@dadl.dk.

Ønsker du at deltage i et møde i en anden region, end der hvor du arbejder, så send ligeledes en mail til lu.fas@dadl.dk med oplysninger om, hvilket møde du deltager i.