Opslag i journaler kan koste jobbet
  • Overlægeforeningen
10. december 2019

Det kan koste dig jobbet, hvis du slår op i patientjournaler uden gyldig grund – også hvis journalen er din egen. Derfor er det afgørende, at du kender og følger reglerne på området.

Ifølge sundhedsloven må du som læge lave journalopslag på de patienter, du har i behandling og seks måneder efter i uddannelsesøjemed. Laver du en ikke-arbejdsrelateret søgning – fx i din egen journal – defineres det som misbrug.

Derudover kan regionerne lave yderligere retningslinjer for de ansattes brug af it-systemerne, ligesom regionenerne har lovmæssig pligt til at kontrollere, om der sker misbrug.

Og konsekvenserne kan være alvorlige, hvis reglerne bliver brudt, fortæller Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz:

”Jeg forstår godt, at det kan virke oplagt at slå op i sin egen journal eller hjælpe familie eller venner ved lige at kigge i deres journal. Men det går ikke. Vi er forpligtet til at overholde loven og de foreskrifter, der kommer fra ledelsen, uanset om vi synes, det giver mening eller ej. Reglerne er klare: Det er uretmæssige opslag, og du sætter din ansættelse på spil, hvis du laver sådanne opslag. Det er vigtigt, at vi sætter os ind i reglerne og følger dem”.

Sådan er reglerne

Sundhedslovens § 42a giver dig som læge adgang til data på de patienter, du aktuelt har i behandling eller i uddannelsesøjemed. Hvis du laver en ikke-arbejdsrelateret søgning i patientadministrative systemer, defineres det som misbrug. Det er således ikke tilladt at slå op på f.eks. egne eller familiemedlemmers informationer, hvis der ikke er tale om en direkte behandlingsrelateret rolle.

Regionerne har lovgivningsmæssig pligt til at føre en log over oplysninger for at kunne kontrollere, om der sker misbrug (persondataloven). Regionerne har desuden som arbejdsgiver qua ledelsesretten en legitim ret til at opstille retningslinjer for de ansattes brug af regionens it-systemer.

Overtrædelse af regionernes retningslinjer kan have tjenstlige konsekvenser, dvs. i form af påtale, advarsel eller afskedigelse afhængigt af forseelsens karakter og omfang.

Hvis du indkaldes til tjenstlig samtale om uberettiget adgang til et patientadministrativt system, anbefaler FAS, at du tager en bisidder (f.eks. en tillidsrepræsentant) med.