Opbakning til OK 21 krav og nyt bestyrelsesmedlem
  • Yngre Læger
19. juni 2020

På det afkortede Yngre Læger-repræsentantskabsmøde i Århus fredag var der to temaer, deltagerne særligt skulle forholde sig til, nemlig kravene til overenskomstforhandlingerne i 2021 og valget til Yngre Lægers bestyrelse.

Yngre Lægers repræsentantskab gav deres tilslutning til Yngre Lægers overenskomstkrav og deres mandat til, at bestyrelsen kan fortætte arbejdet og forhandlingerne med de øvrige parter ved overenskomstforhandlingerne i 2021.

Klare forventninger men intet er givet
Fra Wendy Schou, der er formand for Yngre Lægers overenskomstudvalg, lød det, at forhandlingsdelegationen går til forhandlingerne med forventningen om reelle forbedringer af Yngre Lægers løn og arbejdsvilkår ved forhandlingerne i 2021. Men hun er også forberedt på, at det ikke bliver nemt:

 ”Vi forventer, at det bliver en kompliceret omgang på grund af corona. Sidste gang, vi drøftede reelle forandringer i vores overenskomst, var i 2015, og det er alt for længe siden. Derfor glæder vi os til forhandlingerne i 2021, og vores klare forventning er, at netop vores krav til reelle forbedringer for yngre læger kommer på bordet og bliver forhandlet.”

Kravene
Yngre Lægers krav til OK 21 forhandlingerne er samlet i overskrifter omkring klassiske temaer som arbejdsmiljø, vagtforhold, tjeneste på andre matrikler, balancen mellem familie- og arbejdsliv, og vilkårene for speciallæger ude på hospitalerne.

Derudover går Yngre Læger til forhandlingerne med krav om bedre løn i staten, og en ambition om at få Kommunernes Landsforening til at forstå, at det er en god idé at overenskomstdække yngre læger, som arbejder i kommunerne.

Ny mand ombord
Tre yngre læger, Eske Roth, Thomas Ehlers og Jonas Olsen, havde inden dagens møde meldt deres kandidatur til pladsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Med 35 antal stemmer valgte repræsentantskabet Jonas Olsen til Yngre Lægers bestyrelse.

Jonas Olsen er ansat i en introstilling på Medicinsk afdeling på Herlev Hospital og har erfaring fra fagpolitisk arbejde gennem flere år.