Omstridt gebyr på lægevagt, frivilligt arbejde og mindre bibeskæftigelse er ændret
 • Lægeforeningen
12. juli 2018

Efter kraftig kritik fra blandt andet Lægeforeningen er et omstridt gebyr på lægevagt, frivilligt arbejde og mindre bibeskæftigelse nu ændret. De nye regler trådte i kraft 1. juli.

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse, som fjerner det tidligere krav om registrering og/eller gebyr for en række behandlingssteder.

Her er de nye regler:

For lægevagten og almen praksis:

 • Det er den regionale lægevagt som organisation, der skal registreres og betale gebyr, og ikke den enkelte læge
 • Solopraksis med uddannelseslæger skal registreres og betale gebyr svarende til sololæge
 • Fællesejede Interessentselskaber, der er ejet af læger, der i forvejen er selvstændigt registreret, skal ikke betale gebyr og ikke registreres. De skal blot underrette om virksomheden til Styrelsen for Patientsikkerhed

 

For behandlingssteder baseret på læger, der arbejder frivilligt og ulønnet:

 • Større midlertidige behandlingssteder som f.eks. festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder samt humanitære organisationer med mere end 1.000 deltagere skal lade sig registrere, men der skal ikke betales gebyr. Det er behandlingsstedet (f.eks. klubben), der står for registreringen. Er der under 1.000 deltagere, skal det midlertidige behandlingssted ikke registreres, men de skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Læger, der arbejder frivilligt og ulønnet (som enkeltmandsvirksomhed) ved ovennævnte arrangementer, skal ikke registreres og ikke betale gebyr, men de skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Faste behandlingssteder som f.eks. Reden skal registrere virksomheden, men der skal ikke betales gebyr. Det er behandlingsstedet, der står for registreringen
 • Læger, der arbejder i faste klinikker som f.eks. Reden, skal ikke registreres eller betale gebyr

For læger med bibeskæftigelse og lav omsætning:

 • Læger med bibeskæftigelse og omsætning på højst 25.000 skal ikke lade sig registrere eller betale gebyr, men de skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Læger med bibeskæftigelse og omsætning på mellem 25.001 og 50.000 skal lade sig registrere, men kun betale halvt gebyr

 

For læger, der behandler familie og venner:

 • Læger, der behandler familie og venner uden modydelse skal ikke registrere sig eller betale gebyr.

Behandlingssteder, der udfører operative indgreb, skal dog altid registreres og betale gebyr, medmindre der er tale om indgreb som vaccinationer, blodsukkermålinger, syning af rifter og lignende.

Er du undtaget fra de nye regler?

Vær opmærksom på, at nogle typer virksomhed, som med de nye regler bliver undtaget fra at lade sig registrere, i stedet skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden. Læs mere på www.stps.dk

Skal du have refunderet dit gebyr?

Reglerne er trådt i kraft den 1. juli 2018, men de nye regler gælder med tilbagevirkende kraft. Er du undtaget for betaling af gebyr efter de nye regler, kan du få refunderet din betaling for 2017 og 2018 ved henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du skal forinden afregistrere dig og underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden.

Nye behandlingssteder

Behandlingssteder, der er etableret efter den 30. juni 2018, og som efter de nye regler ikke er omfattet af registrerings- og gebyrpligt, skal i stedet underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden senest den 15. december 2018.