OK21 forhandlingerne er i gang
  • Overlægeforeningen
07. januar 2021

Overlægeforeningen og Danske Regioner mødtes i går til de første forhandlinger om OK21. På grund af corona-restriktionerne blev mødet afholdt virtuelt, men stemningen ved forhandlingsbordet var positiv, siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz:

”Vi havde et godt møde. Begge parter går efter et resultat, og vi kender hinandens krav godt. På flere områder går vi efter de samme overordnede mål. Begge parter ønsker, at overenskomsten skal sikre arbejdsvilkår, der understøtter behandling af høj kvalitet. Men der er selvfølgelig også krav, hvor der er afstand. Nu må det så vise sig, hvor langt vi kan nå,” siger hun.

Lisbeth Lintz understreger samtidig, at forhandlingerne bliver vanskelige som følge af corona-pandemiens konsekvenser for den danske økonomi:

”Det private arbejdsmarked er hårdt presset af corona-krisen, og der er desværre næppe tvivl om, at det vil påvirke forhandlingerne i hele den offentlige sektor. Men vi går naturligvis til forhandlingsbordet med et ønske om at nå de bedst mulige resultater,” siger hun.

Overlægeforeningen og Danske Regioner udvekslede krav før jul

Overlægeforeningen stiller bl.a. krav om bedre vilkår for efteruddannelse, højere pensionsdækning, bedre vilkår for ledende overlæger, forbedrede seniorrettigheder, forbedring af vilkår for tjeneste og vagt og indførelse af stilling som funktionsansvarlig overlæge, der skal styrke den lægelige ledelse på sygehuse og hospitaler.

Regionerne stiller krav om, at overenskomsten skal understøtte nye arbejdsformer, der muliggøres af bl.a. den digitale udvikling, og som er nødvendige som følge af bl.a. nye organisations- og samarbejdsformer i sundhedsvæsenet. Overenskomsten skal forenkles, så den er lettere at administrere, og skal understøtte fuldtidsbeskæftigelse og øget tilstedeværelse. Desuden stiller regionerne som ved de tidligere overenskomstforhandlinger krav om, at stillingsstrukturen for speciallæger skal moderniseres.

Læs mere om Overlægeforeningens krav her:

https://www.laeger.dk/fas-overenskomstforhandlinger-2021

Læs mere om Danske Regioners krav her:

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2020/december/rltn-og-de-faglige-organisationer-udveksler-krav-til-ok21