OK18-forhandlinger kan begynde nu
  • Overlægeforeningen
24. januar 2018

Der er nu realitetsforhandlinger i gang mellem lærerne og deres arbejdsgiver og dermed grønt lys for, at alle andre organisationer på det offentlige arbejdsmarked indleder deres overenskomstforhandlinger. Overlægeforeningens formand ser frem til at komme i gang.

Med reelle forhandlinger på undervisningsområdet er den ene af knasterne i de svære overenskomstforhandlinger ryddet af vejen. Men der er stadig langt igen, før vi kan lande en overenskomst, mener Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz:

”Jeg ser frem til, at vi nu kan komme i gang med reelle forhandlinger, for indtil videre har vi kun udvekslet krav med arbejdsgiverne. Men selvom lærerne nu forhandler, så står de offentlige organisationer stadig langt fra arbejdsgiverne i forhold til den betalte spisepause og selve lønrammens størrelse,” siger Lisbeth Lintz.

Informationsmøder for alle medlemmer

Muligheden for storkonflikt på det offentlige område er derfor endnu ikke afblæst. Derfor holder formand for FAS/Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, og formand for Yngre Læger, Camilla Rathcke, nu en række OK18-informationsmøder for medlemmer over hele landet. Her vil de fortælle mere om status på forhandlingerne.

Informationsmøderne finder sted på følgende tidspunkter:

29. januar kl. 17-19: Sjællands Universitetshospital, Køge, Auditoriet
30. januar kl. 17-19: Aarhus Universitetshospital Skejby, Auditorie B, indgang G
31. januar kl. 16-17.30: Aalborg Universitetshospital, Auditorie syd
6. februar kl. 17-19: København, Bispebjerg Hospital, Auditorie 1, Uddannelsescenter, bygning 50
8. februar kl. 17-19: Kolding, Scandic Kolding, Kokholm 2

Da FAS/Overlægeforeningen og Yngre Læger koordinerer tæt under forhandlingerne, er møderne fælles for medlemmer af både FAS/Overlægeforeningen og Yngre Læger.

Svære forhandlinger i vente

Overenskomstforhandlingerne har på hele det offentlige arbejdsmarked indtil nu været på stand by på grund af manglende realitetsforhandlinger på undervisningsområdet. Det har organisationerne på lønmodtagersiden aftalt for at sikre, at lærernes arbejdstid fremover vil blive reguleret af en forhandlet aftale som på det øvrige offentlige arbejdsmarked i stedet for den lov, der siden 2013 har reguleret lærernes arbejdstid. Men med de reelle forhandlinger, der nu finder sted på undervisningsområdet, kan de øvrige organisationer på det offentlige arbejdsmarked nu også påbegynde deres forhandlinger. Det gælder også for overlægerne.

Men selvom den ene knast nu er ryddet af vejen, ser de kommende forhandlinger stadig svære ud.

De offentlige arbejdsgivere har meldt ud, at lønnen og lønstigningerne i stat, kommuner og regioner har været højere end i den private sektor, og at dette løngab skal lukkes ved, at der aftales en mindre økonomisk ramme for forhandlingerne denne gang. Lønmodtagerorganisationerne er uenige i, at der er et løngab og mener tværtimod, at det er vigtigt at fastholde en ensartet lønudvikling i forhold til den private sektor.

Og også spørgsmålet om den betalte spisepause, fylder forud for selve forhandlingerne. Den statslige arbejdsgiver har meldt ud, at arbejdsgiverne uden videre kan inddrage den betalte frokostpause ved at skære lønnen med 7,5 procent eller forlænge arbejdstiden med en halv time om dagen. Det kan lønmodtagerorganisationerne ikke acceptere.

Disse uoverensstemmelser gør, at en storkonflikt på det offentlige område er tættere på end i mange år. Bliver konflikten en realitet og bliver vores områder udtaget til konflikt, skal de medlemmer af Yngre Læger og FAS/Overlægeforeningen, der er beskæftiget på de udtagne afdelinger, strejke. Det betyder, at foreningerne aktuelt deltager i Akademikernes aktiviteter omkring udformning af aktiviteter omkring en eventuel konflikt.