OK-forhandlinger endt i sammenbrud
  • Overlægeforeningen
23. februar 2018

Efter 14 dages forhandlinger er der nu sammenbrud i OK-forhandlingerne for de 180.000 ansatte i staten. Det skyldes først og fremmest, at arbejdsgiverne står stejlt på, at de offentligt ansatte ikke må få de samme lønstigninger, som de privatansatte har fået. 

Sammenbruddet betyder, at en storkonflikt i hele offentlige sektor er rykket nærmere. En konflikt vil også ramme sygehusene, fastslår Overlægeforeningens og Yngre Lægers formænd. De lægger entydigt ansvaret hos regeringen og innovationsminister Sophie Løhde, der er statens chefforhandler:

”Sammenbruddet skyldes, at regeringen insisterer på, at de offentligt ansatte skal have lavere lønstigninger end de privatansatte. Regeringen sender dermed et klart signal om, at den betragter sygehusene og den øvrige offentlige sektor som et B-arbejdsmarked. Det har gjort det umuligt at nå et forhandlingsresultat. Der er opsving i Danmark, og det skal afspejle sig i et OK18-resultat,” siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, og Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger. 

Sideløbende med staten har organisationerne for de 560.000 ansatte i kommuner og regioner mødtes med deres modparter for at forhandle nye overenskomster. Disse forhandlinger er ikke brudt sammen endnu, men da det traditionelt er staten, som fastlægger den samlede økonomiske ramme for lønstigninger m.m., ventes et sammenbrud at følge i kommunerne og regionerne de nærmeste dage. 

Det er dog ikke sikkert, at den offentlige sektor rammes af konflikt trods sammenbruddet i forhandlingerne. Der skal varsles konflikt og derefter skal parterne forventeligt en tur i Forligsinstitutionen, som kan vælge at udskyde de varslede konflikter i fire uger og fire dage for at give tid til yderligere forhandlinger. Og hvis parterne fortsat ikke kan enes, kan konflikten derefter træde i kraft. Forligsmanden kan fremsætte et mæglingsforslag, som i sidste instans kan blive ophøjet til lov af Folketinget. 
Men hvis det ender med en storkonflikt, vil den berøre både overlæger og yngre læger på linje med alle andre offentligt ansatte. Hvad en konflikt konkret vil indebære, kan du læse mere om her

Forhandlingerne har været præget af tre store knaster:
Lærernes arbejdstid, betalt spisepause, løn og den reguleringsordning, som skal sikre en parallel lønudvikling i den private og den offentlige sektor. 
”Vi må desværre konstatere, at regeringen på ingen af disse områder har vist reel bevægelse og vilje til at komme de offentligt ansattes ønsker i møde. Krisen er ovre i Danmark, det slår de økonomiske vismænd fast, og der er igen opsving. Det skal de offentligt ansatte også kunne mærke i en aftale. Men regeringen signalerer tydeligt, at den ikke er oprigtigt interesseret i at sikre de offentligt ansattes realløn, men ensidigt  vil diktere løn og vilkår. Sådan forhandler man altså ikke, med mindre man ønsker en konflikt,” siger Lisbeth Lintz og Camilla Rathcke.