OK 21 forhandlingerne er nu for alvor i gang
  • Yngre Læger
07. januar 2021

Yngre Læger har i dag præsenteret kravene til OK 21 forhandlingerne for Danske Regioner. Det skete på et møde torsdag eftermiddag, der på grund af corona foregik virtuelt.

Mødet, hvor også Danske Regioner præsenterede deres krav til forhandlingerne er startskuddet til forårets forhandlinger om, hvad de kommende års overenskomst skal indeholde.

For Yngre Læger er det særligt tre krav, der er er vigtige. Det er en forbedring af reallønnen, forbedring af vilkårene for speciallæger samt bedre vagtvilkår. Og efter dagens møde var formand for Yngre Læger, Helga Schultz godt tilfreds:

”Det var et godt møde, hvor vi bekræftede hinanden i, hvad overenskomstforhandlinger handler om, nemlig at find fælles løsninger på problemerne i sundhedsvæsenet.”

Pandemiens skygge
Over forhandlingerne ligger corona som en tung sky, hvilket Helga Schultz også understreger, når det handler om, hvilke forventninger, foreningen kan have til resultaterne. Trods pandemien er formanden fortrøstningsfuld:

”Vi forventer klart, at vi kan sikre reallønnen som det ene, og som det andet forbedre vilkårene for speciallæger”.

Efter dagens møde arbejdes der videre på højtryk, både centralt med de generelle krav og med egne, specielle overenskomstkrav. Næste gang, parterne mødes, er i slutningen af januar.