OK 18: Et stort ja til overenskomsten i Yngre Læger
  • Yngre Læger
04. juni 2018

Det blev til et stort ja til overenskomsten. 49,8 % af Yngre Lægers medlemmer stemte ved urafstemningen. Små 26 stemmer var alt, der manglede, for at urafstemningen blandt Yngre Lægers medlemmer var gyldig. Vi nåede altså ikke op på en stemmeprocent på 50 %, som kræves, for at urafstemningen er gyldig. Den endelige beslutning blev derfor taget af Yngre Lægers bestyrelse, der sagde ja til resultatet.

I 2015 var valgdeltagelsen ved OK 15 på 37,8 % i Yngre Læger. I 2011 39,1 % og 2013 var stemmeprocenten 42,7 %. Det vil sige, at der denne gang er væsentligt flere, der har valgt at stemme. Til det siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger:

”Jeg er meget tilfreds med, at så mange har valgt at stemme denne gang. Dog er jeg ærgerlig over, at vi var så tæt på at have en gyldig urafstemning. Resultatet af urafstemningen er dog så overbevisende, at vi med tydelighed ved, hvad vores medlemmer mener. I forhold til tidligere valg er stemmeprocenten noget højere ved OK 18. Det fortæller os, at medlemmerne bakker op om resultatet og de lange forhandlinger, som vi netop har lagt bag os. Tak for det”, siger hun.

Stemmerne fordelte sig sådan i Yngre Læger

6093 stemte ja
120 stemte nej
69 stemte blankt.

Ni ud af ti akademikere har stemt ja ved OK 18
Det er Akademikerne - herunder Yngre Læger - der har godkendt det endelige og samlede resultat blandt alle akademikere. Her blev resultatet et stort ja fordelt med 98,99 % ja stemmer og 1,01 % nej stemmer.

Det store ja er altså sidste og afgørende punktum under de seneste måneders vanskelige forhandlinger. De nye overenskomster træder i kraft med virkning fra 1. april 2018.

Se OK 18-resultaterne her

Læs Akademikernes pressemeddelelse her